Kondžaku monogatari

ukázka beletrie zahraniční

Ima wa mukaši… Je to už dávno. Na jižní straně Kláštera řádu a přirozenosti stával ještě menší Klášter spočinutí v řádu. Žil tam mnich, který byl v klášteře správcem...

Ukázka "pověsti", tzv. secuwa, jednoho z hlavních žánrů klasické japonské literatury. Pověst motivovaná buddhistickou vírou je z I. části sbírky Kondžaku monogatari (Staré pověsti) z 11. století.

Ima wa mukaši…
Je to už dávno. Na jižní straně Kláštera řádu a přirozenosti stával ještě menší Klášter spočinutí v řádu. Žil tam mnich, který byl v klášteře správcem. Dá se říci, že to byl mnich jen podle kutny, protože jinak si vůbec nevážil Tří pokladů (Buddha, řád, řehole), neměl jasno ve věci příčiny a následku, líbilo se mu hrát deskové hry go a sugoroku, takže se u něj scházeli jemu podobní kumpáni, aby se bavili a povyráželi. Často pořádal zábavy s pozvanými zpěvačkami-loutkářkami, bez zábran si užíval všech darů patřících osvíceným budhům, den co den si dopřával maso a neodpíral si sake.
Jednou také byl u něj mnich stejného ražení. Osmnáctého, v den milosrdné Kannon mu ten mnich povídá: "Zajdu dnes do chrámu Čisté vody. Myslel jsem, že bys mohl jít se mnou, co říkáš?" Mnich-správce nebyl nijak nadšený, protože však nechtěl svého druha zklamat, volky nevolky přikývl a šel s ním. Na zpáteční se cestě se na něj ten druhý zase obrátil: "Dnes je v klášteře v Rokuhaře kázání. Pojďme si poslechnout!" Správce jej tedy následoval a poté, co si společně vyslechli kázání o Lotosové sútře, vracel se domů zahloubán a naplněn zbožnou úctou. Ta chvilka byla jediným dobrým skutkem v životě mnicha-správce.
Čas běžel, přibývalo měsíců a roků, až nakonec správce Kláštera spočinutí v řádu onemocněl a umřel. Po nějaké době posedl jeho ženu zlý duch; proléval slzy, štkal a želel: "Já jsem tvůj manžel. V minulém životě jsem si liboval jen v samých neřestech. Nedělal jsem vůbec nic proto, abych se polepšil. Kvůli tomu mám teď tělo velkého jedovatého hada a prožívám nekonečné utrpení. Tělo mě pálí jak v ohni. V mých šupinách se usídlila spousta jedovatých mšic. Vysávají mi kůži a užírají maso, jsou nesnesitelné. Nemluvím ani o vodě a potravě. Nevíš, jak strašně těžko se dostanu k nějakému doušku nebo soustu. Taková muka nejde ani vypovědět. K dobru mám jen jeden jediný skutek, ze který se mi dostává nepatrné potěchy. Ještě za života jsem byl s jedním mnichem v klášteře v Rokuhaře poslechnout si kázání o Lotosové sútře. Naplnilo mě tenkrát hlubokou úctou. Ten kousek ctnosti ve mně zůstal, a tak denně po setmění ke mně od Rokuhary zavane svěží vítr a ochladí mé utýrané tělo. Trvá to jenom chviličku, kdy mi ty jedovaté mšice přestanou užírat kůži. Potom vždy skloním hlavu a biji ocasem o zem. Přitom pláču krvavé slzy. Lituji svých skutků v lidském životě a nenávidím se za ně. Prve jsem ti řekl, že jsem neudělal jediný dobrý skutek, ale to zbožné zamyšlení nad kázáním o Lotosové sútře mi i po létech přineslo užitek. Kdybych byl po celý život dělal takové dobré skutky, nebyl bych odsouzen k tomu strašnému utrpení. I když bych se asi nedostal do ráje. Prosím tě, udělej něco pro moji spásu a věčnou slávu Lotosové sútry! Zachraň mě! Opiš Lotosovou sútru a dej pak sloužit mši. Posedl jsem tě, jen abych ti sdělil svou prosbu."
Manželka i děti se po těch slovech rozplakali. Propadli smutku. Všechny úspory pak věnovali na to, aby se mohli plně oddat pečlivému opsání části Lotosové sútry a aby mohli dát potom sloužit mši. Stalo se a zlý duch opět posedl manželku a pravil: "Díky tomu, že jste opsali část Lotosové sútry a dali soužit mši, velmi jste pomohli zmírnění mého utrpení. Udělali jste mi radost. Těžko se vám budu moci odvděčit."
Když se na tím zamyslíme, vidíme, jak je nesmírně hloupé užívat si podle libosti obětin patřících budhům, nemít žádné zásluhy ani ctnosti, za něž bychom mohli být odměněni. Když člověk sklouzne na cestu trojího zla, nezbývá než litovat a želet.
Lidé, kteří jsou při smyslech, to dobře vědí a přičiňují se, aby měli zásluhy, a tenhle příběh vyprávějí proto, abychom se navždy vyvarovali nepravostí.


© Ze staré japonštiny přeložila Zdenka Švarcová
 

Diskuse

Vložil: Jan, 12.03.2004 19:13
Kondžaku monogatari
Pribeh ukazuje vliv Lotosove sutry - pouhe naslouchani prinasi mnoho zboznych zasluh (v sanskritu "sukriti"). Uvadi to napriklad Gita-mahatmya, verse 2-3: "Human beings must bathe in water every day to get rid of the dirt (of the body), but bathing in the water of the Gita once is enough... to get rid of the dirt of this samsara (cycle of birth and death)." http://www.hknet.org.nz/
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 3582x

štítky k článku

Inzerce