Ricoeur, Paul
Myslet a věřit

recenze beletrie zahraniční

Ačkoli by nás název mohl zmást, kniha Myslet a věřit je především reflexí Ricoeurovy filosofické dráhy.

Paul Ricoeur: Myslet a věřit  (Rozhovor) - Francois Azouvi, Marc de Launay. Z francouzského originálu La critique et la convinction, vydaného nakl. Callmann-Lévy v roce 1995, přeložil Miloš Rejchrt, předmluva L. Hejdánek, vydalo nakl. Kalich 2000, 245 s. Vyšlo v rámci publikačního programu F. X. Šalda

Myslet a věřit je třetí kniha francouzského myslitele Paula Ricoeura, která u nás byla přeložena a nabídnuta čtenáři. Kromě knihy Život, pravda, symbol (Oikumene, 1993) vyšly u brněnského nakladatelství Vetus Via ještě jeho rozhovory s jemu velice blízkým filosofem Gabrielem Marcelem, na jehož dílo se Ricoeur pokoušel navázat. I tato třetí kniha je vlastně jedním dlouhým rozhovorem, který s ním vedli Francois Azouvi a Marc de Launay. Přestože nám o sobě Ricoeur říká, že je člověkem textu, který nerad improvizuje a který své dílo připravuje pečlivou prací, dostává se k nám shodou jednotlivých okolností především jako člověk živého slova.
I když by nás název mohl zmást, nejde v knize Myslet a věřit o filosofické porovnání či dokonce smíření dvou proti sobě stojících vztahování se ke světu - rozhovor knihy je především reflexí Ricoeurovy filosofické dráhy, ve které mají své hlavní místo skutečné události. Jde především o druhou světovou válku, o události roku 1968 (při kterých stál Ricoeur prakticky v samém středu uragánu, neboť byl o rok později jmenován rektorem Univerzity v Nanterre, jež byla místem zrodu květnových událostí) a o Ricoeurův akademický pobyt ve Spojených státech.
Velmi zajímavý je Ricoeurův vlastní pohled na jeho konfrontaci s francouzskou psychoanalytickou školou, jeho výhrady ke strukturalismu, jeho neustálé kladení důrazu na intelektuální poctivost, kterou spatřoval především v potřebě nezradit to, co mu daly ty které inspirační zdroje. Jádrem knihy jsou bezesporu analytické pasáže týkající se metod akademické výchovy z pohledu filosofa stavícího se kriticky ke konkrétním podobám její praxe v kontinentální Evropě (Francie-Německo) a ve Spojených státech. Úvahy a reflexe filosoficko-estetické navazují hladce a smysluplně na úvahy čistě politologické i na otázky dějin náboženství.
Paul Ricoeur takto v pozdním rozhovoru ukazuje, co to znamená mít své kulturní kořeny a plně je respektovat, navazovat na ně a nechat z nich vyrazit nové výhonky. Ukazuje, že neexistuje žádná křižovatka, na které by bylo nutno se rozhodnout, zda zradit a popřít tradici, jen aby se člověk mohl vyjadřovat k aktuálním problémům, kterými žije jeho společnost. Jeho jasně formulované názory, např. na problém závoje, který s sebou přináší konfrontace islámského hnutí s republikánskými ideály francouzského školství, velmi připomínají úmyslně provokativní prohlášení izraelského myslitele a Ricoeurova současníka Ješajahu Leibowitze.
Matěj Turek

Čelný francouzský filosof Paul Ricoeur (*1913) je myslitel, o kterém doslova a do písmene platí, co si čtenář přečte v jedné z jeho odpovědí, totiž že ho nikdy "nepřestal trápit problém intelektuální poctivosti". Tím vlastně vyslovuje, že pro sebe přijal závazek nebýt pouhou lodičkou z kůry, pouhým kouskem korku v intelektuálním řečišti, ale klást si vždy znovu otázku vnitřní oprávněnosti a koherence, integrity na cestě vlastního myšlení. Ve filosofii naprosto neplatí otázka zda to či ono je "průchodné", jak si to zvykli říkat četní naši politikové. Bohužel žijeme v době, kdy naprostá většina i jinak brilantních myslitelů se chová jako rybky, které se v akváriu houfují v hejno a okamžitě se obracejí novým směrem, jakmile jedna vpředu zvolí nový směr. Paul Ricoeur se však v některých významných momentech francouzského intelektuálního vývoje nehoufoval, ba někdy se dostal do pozice myslitele, který se obrací dost ostře proti proudu. Nejnápadnější to bylo snad na konci let šedesátých, kdy došlo k ochlazení vztahu mezi ním a většinou mladých francouzských myslitelů, a snad přímo k jejich vzájemnému odcizení. Ale nejde jen o ony spektakulární události, o nichž se Ricoeur ve svých odpovědích vyslovuje způsobem "understatementů", jež jsou pro něho příznačné. Už sama okolnost, že z podhoubí francouzského protestantismu, těžce zápasícího o svou identitu, vyrostl myslitel první velikosti, byla průlomem jak pro život této menšiny, tak pro svět francouzské intelektuální elity, kterou rozdělovala otázka "náboženská", resp. přesněji otázka křesťanství.
z předmluvy Ladislava Hejdánka

... i francouzský filosof (...) Paul Ricoeur (...) se k nám po knížce Život, pravda, symbol (1993), nezměrně drobné vůči rozsáhlému Ricoerovu dílu, nejdříve dostává skrze své rozhovory. Po rozhovorech s Gabrielem Marcelem (Brno 1999) jsou tu nyní rozhovory, které vedli Francois Azouvi a Marc de Launay. Jsou nazvány Myslet a věřit (...) a vedeny po linii životopisné. Ovšemže jsou provázeny řadou úvah obrácených k souvislostem Ricoerova díla, k jakýmsi samointerpretacím, ale také k neméně zajímavým praktickým otázkám. Ty se týkají především pedagogické činnosti a porovnání francouzského a amerického systému školství, ale také zásadních univerzálních otázek, vyplývajících už jen z rozdílných sociologických paradigmat toho kterého systému. Namátkou například problém multikulturalismu a "ideologie rozdílnosti", v níž se začínají rozcházet "myšlenka individuálních práv s myšlenkou univerzality", pro naše vědecké prostředí zajímavý Ricoerův pohled na strukturalismus, ale pochopitelně také jakési souhrnné nazření Ricoerových základních prací o interpretaci, freudismu a mluvícím nevědomí či o řeči jako metaforické reorganizaci naší zkušenosti. Z tohoto života jako metafory vyplynulo i pojetí historie jako příběhu ve vlivném díle Čas a vyprávění. (...)
z článku Marie Langerové, In: Literární noviny, 25/10/2000

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 127 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

51%čtenáři

zhlédnuto 3936x

katalogy

štítky k článku

Inzerce
Inzerce