Singer, Isaac Bashevis
Tvorba pro děti

studie dětská

I. B. Singer, americký židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu, je také autorem knih pro děti.

Isaac Bashevis Singer a tvorba pro děti

Isaac Bashevis Singer je autorem i několika knih pro děti, z nichž do češtiny byla doposud přeložena jen jediná: Hlupáci z Chelmu a jejich dějiny (Argo 1996). Maximální průzračnost stylu, jíž v nich dosáhl, patrně nejlépe vysvětluje on sám v sérii autobiografických črt z roku 1966 s titulem Na dvoře mého otce (In My Father´s Court), kde popisuje vlastní dětství prožité v rodině otce-rabína. Jejich domácnost totiž v sobě spojovala synagogu, soudní síň i psychologickou poradnu a Isaac Bashevis od malička tajně naslouchal všem historkám, které tak vzrušovaly hovořící dospělé. A zmiňujeme-li příklon k prostotě, která charakterizuje tvorbu tohoto spisovatele vůbec, nelze nepřipomenout jistý jeho slavný výrok: „My všichni jsme v podstatě hédonisté, a knihy mají tudíž poskytovat informace i potěšení. Jeden Kafka za století úplně stačí. Armáda Kafků by zničila literaturu.“ A v literatuře pro děti se pak tato prostota logicky násobí.

Útlý svazek Hlupáci z Chelmu a jejich dějiny čerpá svou formou jak z pohádky (neustále se opakují magická čísla 3 a 7 – kupříkladu rada mudrců přemýšlí 7 dní a sedm nocí apod.), tak z bajky (nechybí tu jisté morální poselství). Příběhem zároveň prolíná ohromný smysl pro absurditu, jenž by došel srovnání snad jen v pověstných kronikách Kocourkova. Singer přístupně – výkladem o původu slov nebo sporem o prvotnost slov či jevů – objasňuje věci, které jazykem dospělých nejspíš nazveme buď idealistickým, nebo materialistickým chápáním stvoření světa („Na tom, jak Chelm vznikl, se chelmští učenci neshodli. Ti zbožní věřili, že Bůh řekl: ´Budiž Chelm.´ A byl Chelm. Ale mnoho učenců trvalo na tom, že vznik města je výsledkem erupce.“). Gronan Vůl, který chudému městečku Chelm vládne, je vynálezcem slov, mudrcem i vladařem zároveň, zatímco v debatě jeho pětičlenné rady lze vystopovat argumenty ilustrující myšlenkový vývoj lidstva od odůvodnění socialismu až po návrat do doby jeskynní – a dokonce až po příčiny válek.
Autor silně a vtipně nadsazuje; razantní dějová kostra, během níž se několikrát otáčí kolo dějin, má obdobu snad pouze v jeho raném románu Satan v Goraji. Gronan Vůl totiž začne mít problémy, když Chelmským uštědří výprask svatební hosté z přilehlé vesnice. Rada mudrců řeší situaci prohlášením, jež vyvolá vzpouru. Opozice sestaví revoluční program. Střídají se vůdci i režimy. Ironie graduje v závěru: příslušnice něžného pohlaví vyrazí do ulic s transparentem hlásajícím „Chelmské drbny, spojte se!“ a nastává tyranie žen, jež se jako jediné mužů nikdy nebály, což dokazovaly nepřetržitým jekotem a kousavými připomínkami. Gronan Vůl končí u mytí nádobí a své perspektivy soustředí do závěrečné věty: „Je zde naděje, že svět bude jednoho dne jeden obrovský Chelm.“

Ať už svět jednou bude či nebude jeden obrovský Chelm, je nutno zdůraznit, že Singer psal pro děti nesmírně rád a ze svého vztahu k nim se mimo jiné vyznal i ve stati nazvané Proč píšu pro děti (Why I Write for Children) z roku 1978. Jelikož lze předpokládat, že podobných kvalit si cenil také u svých dospělých čtenářů, ocitujme alespoň následující pasáž:
„Existuje pět set různých důvodů, proč jsem začal psát pro děti, ale abych ušetřil čas, zmíním se jenom o deseti:
Děti čtou knihy, nikoli recenze. Kritici je vůbec nezajímají.
Nečtou proto, aby našly svou identitu.
Nečtou, aby se zbavily viny, aby ukojily svůj hlad po rebelii, nebo aby se ze sebe setřásly pocit odcizení.
Nestarají se o psychologii.
Nesnášejí sociologii.
Nepokoušejí se pochopit Kafku ani Plačky nad Finneganem.
Věří ještě v Boha, rodinu, anděly, ďábly, čarodějnice, skřítky, logiku, jasnost, interpunkci a další podobně zastaralé věci.
Milují poutavé příběhy a ne komentáře, návody nebo poznámky.
Když je kniha nudí, otevřeně zívají a nestydí se – nemají strach z autorit.
Nepředpokládají, že jejich oblíbený spisovatel spasí lidstvo. Třebaže jsou ještě malé, vědí, že to není v jeho silách. Takové dětinské iluze mají pouze dospělí.“

 

© Hana Ulmanová, sborník Americká židovská literatura
na iLiteratura.cz se souhlasem autorky

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 3242x

Inzerce