Bohadlová, Kateřina: Flaminio Scala a jeho Il teatro delle favole rappresentive

Bohadlová, Kateřina
Flaminio Scala a jeho Il teatro delle favole rappresentive

recenze beletrie zahraniční

Diplomová práce Kateřiny Bohadlové je zcela imunní vůči rozšířeným zlozvykům diplomantů.

Kateřina Bohadlová: Flaminio Scala a jeho „Il teatro delle favole rappresentive“ v zrcadle doby. Morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V. J. Proppa, Libri, Praha 2005, 112 stran, 100,- Kč

Po několika letech Italský kulturní institut v Praze obnovil cenu Premio Petrarca, udělovanou nejlepším bakalářským diplomovým a disertačním pracím v oboru italianistiky. Velmi spěšně proběhly dokonce dvě soutěže těsně po sobě, a rok 2005 tedy přinesl dva vítěze, oba v kategorii diplomových prací: Vandu Vybíralovou a Kateřinu Bohadlovou. Jak je u Premio Petrarca zvykem, oceněné práce jsou publikovány. Tentokrát bylo jejich vydání svěřeno nakladatelství Libri a poprvé dáno do běžné distribuce. Jistě to prospěje k pozvednutí významu Premio Petrarca a k širšímu využití výsledků, ke kterým autoři prací dospívají. Z obou publikovaných titulů mĕ zaujala práce Kateřiny Bohadlové, na kterou chci proto upozornit.

koupit knihu: www.kosmas.cz

Diplomová práce Kateřiny Bohadlové je zcela imunní vůči rozšířeným zlozvykům diplomantů: vůči prostému kompilování, mnohomluvnosti, dezorientaci v odborné literatuře a strachu před samostatným uvažováním. Její práce je naprosto originální a vyhovuje těm nepřísnějším kritériím. Je založena na výborném nápadu aplikovat metodologii, kterou Vladimír Jakovlevič Propp použil pro analýzu ruských kouzelných pohádek (Morfologia skazki, 1928), na velmi specifický textový korpus – padesátku nárysů scénářů (tzv. canovacci) ve stylu komedie dell’arte, sebraných v 17. století divadelníkem a dramatikem Flaminiem Scalou. Propp na svém textovém korpusu vymezil 31 funkcí (zjednodušeně řečeno akcí postav) a dospěl dokonce k závěru, že posloupnost akcí je konstantní. Tuto metodologii autorka adaptovala na Scalovy scénáře, které obsahují konečnou množinou postav (maschere) a situací. Při analýze dospěla ke třiceti funkcím, které dále rozdělila do bloků (výchozí situace, překážka, protiakce, návrat do harmonie). Jak lze očekávat, zatímco pořadí bloků je stejné, jednotlivé funkce své místo mění. Ke každé funkci autorka uvádí způsoby její konkrétní realizace a cituje ukázky ze scénářů. Zabývá se také typologií postav, poukazujíc na jejich zrcadlovost v kategoriích pohlaví, generace, sociálního zařazení a mazanosti. Kromě této formální analýzy Bohadlová poskytuje i velmi zasvěcený úvod ke komedii dell’arte a k osobě a dílu Flaminia Scaly. Na závěr práce překládá na ukázku jeden ze Scalových scénářů.

Autorka prostudovala rozsáhlou bibliografii, ve které figurují i velmi specializované práce a staré tisky – i samotná sbírka scénářů, se kterou autorka pracovala, se nachází v benátském tisku z roku 1611. Není mi známo, zda se diplomantka filologicky vycvičila na těchto pracích, či zda byly naopak přirozenou potravou pro jejího kritického ducha, v každém případě lze konstatovat, že autorka disponuje vzácným materiálním a skutečně filologickým náhledem na text – dokonalé poznání jeho struktury, vzniku a přenosu jí dovoluje sebevědomě jej analyzovat a, je-li potřeba, také bystře opravit.

 

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 133 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

80%autor článku   61%čtenáři

zhlédnuto 3086x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce