Francouzsky psaná literatura - bibliografie k dějinám literatury

přehled literární věda

Bibliografie k dějinám francouzské literatury.

Bibliografie k dějinám francouzské literatury
- dostupná díla v češtině

Beránková, Eva. Nástin vývoje francouzské literatury ve 2. polovině 20. století. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003.
Brett, Vladimír. Kapitoly z dějin francouzské literatury. Díl 1–2. Praha : SPN, 1953, 1954.
Černý, Václav. Francouzská poezie 1918-1945. Praha : Kra, 1994.
Fay, Bernard. Panorama soudobé literatury francouzské. Přel. Ota Dubský. Praha : Alois Srdce, 1929.
Fischer, J. O. a kol. Dějiny francouzské literatury. Díl 1–3. Praha : Academia, 1976, 1979, 1981.
Fischer, J. O. a kol.: Francouzská literatura. Stručný nástin vývoje. Praha : Orbis, 1960.
Fišer J. J. Stručné dějiny světové literatury. F. Svoboda, 1925. Fryčer, O. a kol.
Fryčer, J. (ed.). Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha : Libri, 2002.
Kopal, Josef. Dějiny francouzské literatury. Praha : Melantrich, 1949.
Kvapil, Josef. Úvod do studia francouzské literatury. Praha : SPN, 1963.
Kyloušek, Petr. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Brno : Host, 2005.
Kyloušek, Petr: Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002.
Jamek, Václav. Duch v plné práci. Praha : Torst, 2003.
Lanson, Gustave. Dějiny novodobé literatury francouzské. Přel. O. Sýkora, 1. a 2. díl. Praha : Jan Laichter, 1900.
Lepape, Pierre: Země literatury. Přel. Nora Obrtelová. Brno : Host, 2006.
Novák, O. a kol. Slovník spisovatelů: Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko. Praha : SNKLU, 1966.
Pelán, Jiří. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha : Torst, 2000.
Pelán, Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha : Karolinum, 2007.
Pechar, Jiří. Francouzský „nový román“. Praha : Čs. Spisovatel, 1968.
Šimek, O. Dějiny francouzské literatury v obrysech. Díl 1–3 Praha : Sfinx, od 1947-9. Díl 4 Praha : SNKLU, 1962.
Šrámek, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Praha : Votobia, 1997.
Šrámek, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. Brno : Masarykova univerzita, 1997.
Thibaudet, Albert. Dějiny francouzské literatury. Přel. Jaroslav Poch a Růžena Pochová. Praha : Josef Svoboda, 1938.

 

© Jovanka Šotolová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.