Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007

Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007

ukázka beletrie česká

Sborník "Literatura ve světě - svět v literatuře" obsahuje šestatřicet esejů mapujících literární dění v Evropě, Asii i zámoří v letech 2006 a 2007 a ohlas, který vzbudilo v České republice.

Petr Kitzler (ed.): Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Gutenberg, 2007, 450 stran

Sborník, který právě držíte v rukou, vznikl z iniciativy Občanského sdružení pro Iliteraturu, které si již řadu let klade za svůj hlavní cíl seznamovat všechny zájemce o literaturu s literárním děním po celém světě. Za tímto účelem byl vytvořen internetový portál www.iliteratura.cz, který ve více než třiceti jazykových sekcích podává ty nejaktuálnější informace ze světa literatury, přináší profily současných autorů, recenze i ukázky jejich děl a nezapomíná ani na díla řadící se dnes již ke tvorbě klasické. Přesto již od roku 2003 vydáváme chronologicky vymezené „ročenky“, jejichž cílem je formou klasické tištěné knihy podat co nejkomplexnější přehled o tom, co uplynulý rok přinesl na poli literatury v Evropě i ostatním světě, a to i mimo ty jazykové oblasti, jimž jsou věnovány sekce na internetové Iliteratuře. Současný sborník je z chronologického hlediska zacílen hned na roky dva, totiž na uplynulá léta 2006 a 2007. Důvod je lapidární: nedostatek financí nedovolil v roce 2006 sborník Iliteratury realizovat. Vydání současné knihy umožnila kromě finančně téměř neohodnoceného a neohodnotitelného entusiasmu všech autorů, pravidelných přispěvatelů internetové Iliteratury i jejích příznivců, zejména dotace Ministerstva kultury ČR a finanční příspěvek Velvyslanectví Španělského království v ČR.

Struktura ani uspořádání sborníku se oproti minulým letům příliš neliší: zpracované literatury jsou řazeny podle jazykového, nikoli geografického kritéria (geograficky orientované podkapitoly čtenář nalezne u literatur různých zemí, psaných jedním jazykem), důraz je položen na reflexi nejzajímavějších událostí za aktuální období, v případě literatur, které jsou českému čtenáři geograficky odlehlejší, je tvorba posledních dvou let zasazena do širšího kontextu. Za jednotlivými kapitolami opět následují odkazy na vybrané internetové stránky a bibliografie, zaměřené na aktuálně vydané knihy v originále, jejich české překlady během posledních dvou let (redakční uzávěrka byla v polovině listopadu roku 2007) a rovněž na překlady české literatury v zahraničí. Texty napsané původně v cizím jazyce (příspěvek Rocío de Isasa a Dany Kršákové) byly s ohledem na jednotný charakter knihy přeloženy do češtiny. Výběrový jmenný rejstřík na konci knihy by měl usnadnit orientaci ve sborníku.

Změnit, či lépe rozšířit jsme se však pokoušeli záběr celého sborníku: literatury starého kontinentu se tak prolínají s písemnictvím Asie, alespoň částečně i Afriky a obou Amerik (bengálská a čínsky psaná literatura Taiwanu se v této míře představují širokému publiku možná vůbec poprvé). Navzdory naší snaze o pokrytí co nejvíce jazykových oblastí jsme museli v mnoha ohledech slevit: pro zpracování řady literatur se nenašel kompetentní odborník, řada autorů, které jsme oslovili, nakonec příspěvek z důvodu své vytíženosti nestihla napsat a celkový počet stránek publikace rovněž nemohl být neomezený.

Nejvýraznější změna se týká stránek věnovaných literatuře české – nezbytně ovlivněný pohled zevnitř vystřídal tentokrát nestranný, byť nepochybně subjektivní pohled z vnějšku, a tak první dva eseje nabízejí španělské a ruské postřehy o naší literární scéně a o možnosti interakce různých kultur vůbec. Poslední naznačené téma se vine nejen mnoha jednotlivými kapitolami (zmiňme například text o romské literatuře), ale tvoří i leitmotiv celého sborníku, vyjádřený jeho titulem „Literatura ve světě – svět v literatuře“. Při četbě jednotlivých kapitol, věnovaných literaturám, jejichž autory i čtenáře dělí tisíce kilometrů a diametrálně odlišné prožitky i zkušenosti, totiž vychází najevo překvapivá blízkost či obdoba mnoha témat a důrazů, které jsou v tvorbě, a tedy i v životě samém reflektovány. Jednotlivé kapitoly tohoto sborníku lze tedy chápat nejen jako utříděný souhrn aktuálních informací, které ocení studenti, pedagogové, překladatelé či nakladatelé, ale v druhé, možná důležitější rovině je lze číst rovněž jako určitou sondu do současné reality, v níž se odehrává život člověka, jenž je svou podstatou všude na světě jeden a týž.

Hegel ve své Estetice píše, že umění není žádná příjemná nebo užitečná hračka, ale rozvinutí pravdy. Jakou pravdu o světě i o nás samých nám sděluje literatura na počátku 21. století? Ke složení tohoto obrazu z jednotlivých střípků, které představují kapitoly v této knize, jste srdečně zváni na následujících stranách.

© Petr Kitzler
článek vyšel v Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha 2007, str. 5-6
na iLiteratura.cz se souhlasem autora

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 4251x

katalogy

Koupit knihu

Inzerce
Inzerce