Alighieri, Dante: Nový život

Alighieri, Dante
Nový život

ukázka beletrie zahraniční

Stalo se pak, když jsem se ubíral dlouhou cestou, podle níž tekl potok velmi čirý, že na mne přišlo takové puzení, abych to vypověděl, že jsem začal přemýšleti o způsobu, jak bych to učinil:

Nový život, kapitola XIX.

Úvodní text in: Dante Alighieri, Nový život, přel. Emil Janovský [=Pavel Eisner], Jaroslav Podroužek, Praha 1945, str. 39-40 (v modernějším překladu tento text není k dispozici).
Kancóna in: Dante Alighieri, Nový život, přel. Jan Vladislav, Československý spisovatel, Praha 1969, str. 64-65.

 
„Stalo se pak, když jsem se ubíral dlouhou cestou, podle níž tekl potok velmi čirý, že na mne přišlo takové puzení, abych to vypověděl, že jsem začal přemýšleti o způsobu, jak bych to učinil: i myslil jsem si, že se nesluší, abych o ní promluvil jinak než tak, že promluvím k paním v druhé osobě, a nikoli ke každé paní, nýbrž jedině k těm, jež jsou šlechetné duchem a nejsou pouhé ženy. Tu tedy, pravím, promluvil jazyk můj, jako by se byl rozhýbal sám od sebe, a řekl: Paní, jež o lásce už zvěsti máte [zde: Mé paní, vy, jež lásce rozumíte]. Tato slova jsem s velkou radostí zachoval v mysli své, hodlaje z nich učiniti začátek; vrátiv se pak do města svrchu řečeného a uvažovav po několik dní, započal jsem kanzonu s takovýmto začátkem, uspořádaném na způsob, jak bude viděti dole v jejím rozdělení. Kanzona se začíná slovy: Paní, jež o lásce [zde: Mé paní].
 
Mé paní, vy, jež lásce rozumíte,
chci pohovořit s vámi o své paní,
ne abych dovršil snad chválu na ni,
leč abych ulevil svým myšlenkách.
Když myslím na ctnosti, jež má, jak víte,
Láska se ve mně ozývá tak blaze,
že kdybych neztrácel pak na odvaze,
vnukal bych ji svým veršem věru sám.
Já se však nechci vzpínat k výšinám
a potom bázní klesnout do bědnosti:
chci hovořit o její šlechetnosti
jen ve vší skromnosti a jenom k vám,
paní a dívky věrně milující,
protože jiným nelze o tom říci.
 
Andělé prosí Boha na výsosti
a říkají: „Tam dole na té zemi
je vidět zázrak skutkem učiněný
tou vzácnou duší zářící až sem!“
Nebesa, kterým chybí k úplnosti
jedině ona, stále po ní ždají
a s nimi prosí každý svatý v ráji:
jedině Pán nás hájí proti všem.
Hovoří o paní, jat soucitem:
„Sečkejte v klidu, moji milovaní,
ať ještě prodlí podle mého přání
u toho, kdo ji ztratí každým dnem
a jednou řekne duším zatracených:
Já viděl naději všech vyvolených!“
 
V nejvyšším nebi touží po mé paní,
tak veliká je síla jejích ctností.
Každá, jež chce mít díl té šlechetnosti,
nechať jde chvíli po ulici s ní,
když zmrazuje a ničí na potkání
ve špatných srdcích každé špatné hnutí:
kdo snese pohled na ni bez pohnutí,
buď zahyne, nebo se zušlechtí.
A koho ona shledá hodným cti,
aby k ní pohlédl, ten vychutnává,
co blaženosti její pozdrav dává,
a pokorně všem všechno odpustí.
Leč její největší dar od Boha je,
že kdo s ní promluví, ten dojde ráje.
 
Láska se ptá: „Jak může smrtelnice
mít v sobě tolik čistoty a krásy?“
Pak na ni pohlédne a přísahá si,
že v ní Bůh stvořil pro nás nový div.
Svítí jak perla, ale o nic více,
o nic míň, nežli paní přináleží:
je vzorem krásy, jímž se všechno měří,
a lepší nezrodí svět jaktěživ.
Ať už své oči stočí kamkoliv,
plameny lásky, které se z nich šíří,
zraňují zraky toho, kdo k nim vzhlíží,
a pronikají do srdce kdo dřív:
má tolik Lásky vykresleno v tváři,
že žádný pohled nesnese tu záři.
 
Vím, kancóno, až teď
z mých rukou vyjdeš,
navštívíš mnoho ušlechtilých paní;
a proto mysli na své vychování,
ty dcerko Lásky, proto poslechni
a vždycky skromně pros,
když někam přijdeš:
„Kudy mám jít k té, k níž mě vychystali
a k jejíž slávě jsou mé všechny chvály?“
A neutrácej zbůhdarma své dni:
nemeškej nikde mezi špatnými,
a pokud můžeš, hlas se otevřeně
ke dvornému muži nebo ženě,
a ti tě zavedou pak rovnou k ní.
U paní najdeš Lásku nepochybně;
popros ji místo mne, ať stojí při mně.
 
 
 

Překlad © Jan Vladislav

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 7314x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce