Publikace k výročí Dona Quijota

Publikace k výročí Dona Quijota

recenze beletrie zahraniční

Při příležitosti 400. výročí vydání prvního dílu Dona Quijota v Čechách vyšly hned tři publikace, které se z různých úhlů pohledu zabývají Cervantesem a jeho postavou Dona Quijota.

Don Quijote v proměnách času a prostoru
Fousek, Michal (ed.). Don Quijote v proměnách času a prostoru (sborník ze sympozia pořádaného 24. a 25. února 2005). Praha : FFUK, 2005, 228 s. 
Kašparová, Jaroslava; Štěpánek, Pavel. Rytíř smutné postavy v Čechách : u příležitosti 400. výročí vydání prvního dílu Dona Quijota = El caballero de la Triste Figura en las tierras de Bohemia : con motivo del IV Centenario de la aparición de la primera parte del Quijote. Praha : Národní knihovna České republiky, 2005, 159 s.
Kundera, Milan. Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Brno : Atlantis, 2005, 45 s.

Při příležitosti 400. výročí vydání prvního dílu Dona Quijota v Čechách vyšly hned tři publikace, které se z různých úhlů pohledu zabývají Cervantesem, kterého M. Kundera označuje za jednoho ze zakladatelů Novověku, a jeho postavou Dona Quijota. Ten se stal jedním z nejvýznamnějších novodobých literárních mýtů, je součástí nejen diskuzí o literatuře, ale třeba i sporů o české či španělské národní povaze a v nějaké podobě ho v Evropě zná skoro každý, i když Cervantesovu knihu třeba ani neměl nikdy v ruce.

Publikace vydaná Národní knihovnou přináší hlavně souhrnný přehled o tom, v jaké podobě a v jakých překladech se Cervantesova kniha českým čtenářům v různých dobách do rukou dostávala, další dvě knihy pak o Cervantesovi pojednávají v nejrůznějších interpretačních kontextech.

Publikace se ovšem vhodně doplňují: M. Fousek ve stati Don Quijote ve službách ideologie z fakultního sborníku mimo jiné ukazuje, jak byla Quijotova postava „nasazena“ ve španělské občanské válce, takže F. Halas o něm tehdy psal: „Don Quijote už nebojuje s větrnými mlýny. Míří a bije do nepřítele skutečného, přetváří a organizuje si dědictví, jež mu staletí lačnost šlechty, církve a buržoazie rozkrádala.“ To je užitečné vnímat v kontextu informací, které přináší kniha z Národní knihovny: už roku 1935 podle ní vydal politický publicista a překladatel G. Winter knihu Don Quijote na rozcestí, v níž tato postava představuje celé Španělsko hledající nový směr tehdejšího politického vývoje. Na následnou válku pak podobně jako Halas ztotožněním Quijota s protifrancistickým táborem reagovali i další levicoví autoři, především Vančura.

Je zřejmé, že přitažlivost Quijotovy postavy je dána jeho ambivalencí: tím, že jeho interpretace kolísají mezi zdůrazněním jeho komičnosti na straně jedné a jeho tragičnosti a idealismu na straně druhé, sekundárně i mezi dalšími polaritami. Většina interpretů také chválí Dona Quijota právě za jeho nevyhraněnost, skoro všechny interpretace se dají pojmout právě jako více či méně důmyslné variace na toto téma: Fousek oceňuje jeho „ničím nezabezpečenou svobodu skutečného bytí“ a jeho „neužitečnost“; podle M. Petříčka není Quijote v interpretaci Foucaultově ani uvnitř, ani vně, je „vězněm hranice“; podle Svatoně je Quijote u Dostojevského na „nekonečné cestě mezi ideálem a realitou“. A ještě poslední variace, tentokrát v podání M. Kundery: dnes je to buď Anna Karenina, nebo Karenin, kdo má pravdu, a „stará moudrost Cervantesova, která nám vypráví o obtížnosti vědění a o nepolapitelnosti pravdy, se jeví obtížná a zbytečná“.

Jak ale uvádí anglický hispanista Peter Edward Russell ve své knize Cervantes z roku 1985, s pojetím Quijota jako tragické figury přišli až němečtí romantikové, a předtím tedy byl - z dnešního hlediska - vykládán značně jednostranně. Ale alespoň pro mne jsou velmi poučné právě ony extrémní interpretace, zdůrazňující jednostranně jen jeden pól, protože v záplavě variací na „nevyhraněnost“ či „přechodovost“ mohou působit jako osvěžení.

© Jan Lukavec

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 159 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

54%čtenáři

zhlédnuto 4292x

štítky k článku

Inzerce