Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag

Solženicyn, Alexandr
Souostroví Gulag

anotace beletrie zahraniční

Souostroví Gulag je nejrozsáhlejší literární svědectví o praktikách sovětského režimu, o stalinských represích a o systému pracovních táborů, které sovětský režim k těmto represím využíval. Toto monumentální dílo má téměř 1700 stran, je rozdělené do tří dílů a Solženicyn na něm v utajení pracoval deset let, od roku 1958 do roku 1968. Nakladatelství Academia nyní přichází s prvním úplným vydáním této knihy v češtině.

První úplné vydání Solženicynova Souostroví Gulag v češtině
Alexandr Solženicyn
: Souostroví Gulag. Přel. Ludmila Dušková, Jan Zábrana, Libuše Kozáková a Jana Neumannová (překlad vychází z vydání z roku 1990, ale prošel revizí a byl doplněn o chybějící pasáže, a odpovídá tedy 2. vydání v Paříži z roku 1989), Academia, Praha 2011, 1688 s.

Alexandr Solženicyn je považován za prvního a nejvýznamnějšího představitele tzv. lágrové literatury. Světovou popularitu mu přinesla již jeho prvotina, novela Jeden den Ivana Děnisoviče (Odin děň Ivana Děnisoviča, 1962), v níž jako vůbec první ztvárnil realitu stalinských pracovních táborů. Témuž tématu Solženicyn věnoval i Souostroví Gulag (Archipelag GULag, 1973), nejrozsáhlejší literární svědectví o praktikách sovětského režimu, o stalinských represích a o systému pracovních táborů, které sovětský režim k těmto represím využíval. Toto monumentální dílo má téměř 1700 stran, je rozdělené do tří dílů a Solženicyn na něm v utajení pracoval deset let, od roku 1958 do roku 1968. Kniha vyšla nejdříve v Paříži v roce 1973, v SSSR mohla vyjít až roku 1990. O rok později se objevilo i první oficiální vydání v češtině.

Kniha je založena jak na svědectví samotného Solženicyna, který byl roku 1945 na základě dopisu, v němž vyjadřoval pochybnosti o Stalinově politice, zatčen a odsouzen na 8 let nucených prací, tak na svědectví mnoha dalších vězňů a čerpá také z historických pramenů. Solženicyn popisuje nejen své zatčení, soud a každodenní život muklů, ale podrobně se zabývá také historií sovětského vězeňského systému a věnuje se i politické situaci v SSSR 50. let. Vyprávění tak doplňují mnohá fakta, reálie, politické, filozofické a náboženské úvahy a spíše než beletrií je kniha historickým dokumentem. Solženicyn ale v tomto případě neusiloval o výjimečné literární dílo, nýbrž o to, aby se jeho kniha stala co nejvěrnějším a nejpodrobnějším ztvárněním hrůz sovětského systému. Jeho původní záměr byl, aby se na ní podílelo co nejvíce autorů (oslovil například V. Šalamova či J. Daniela), nakonec ji ale – až na několik kapitol – napsal zcela sám. Podmínky, v nichž text vznikal, byly velmi náročné, jak autor popisuje v doslovu ke knize: „Jednu věc je potřeba vysvětlit: ani jedinkrát neležela tato kniha celá, všechny její části, na jednom stole! V době, kdy jsem nad Souostrovím pracoval naplno, v září 1965, mne postihlo zpustošení archivu a zabavení románu. Tenkrát se dokončené části knihy a materiály pro další části rozletěly na všechny strany a už jsem je nikdy nedal dohromady: bál jsem se riskovat, vždyť tu byla také jména. Neustále jsem si poznamenával, kde je co třeba ověřit, kde co dát pryč, a s těmi papírky jsem jezdil z místa na místo. Nu což, právě tato křečovitost a nedokončenost jsou charakteristické pro celou naši pronásledovanou literaturu. A takto je třeba přijmout i tuto knihu.“

Nedlouho po pařížském vydání knihy byl Solženicyn donucen k emigraci a do Ruska se – triumfálně – vrátil až v roce 1994. Ačkoliv existují v lágrové literatuře – co se úrovně literárního zpracování týká – hodnotnější díla (např. Kolymské povídky V. Šalamova) a ačkoliv čelil Solženicyn za svou knihu i kritice (ať už díky údajně nadhodnocenému počtu obětí stalinských represí, který zde Solženicyn uvedl, nebo pro některé politické názory v knize prezentované), patří Souostroví Gulag k nejvýznamnějších textům ruské i světové literatury.

© Markéta Kittlová

Diskuse

Vložil: Filip Pešek, 18.06.2012 23:58
Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag
Jedna z mých nejoblíbenějších knih, která má podlě mě nesmírnou obsahovou hloubku i literární kvalitu. Poprvé jsem slýchal úryvky ze "Souostroví" na Svobodné Evropě jako teenager (někdy začátem 80 let?), celé dílo se mi podařilo přečíst až po roce 1990, kdy u nás ofifálně vyšlo. Již předtím jsem znal... Solženicynovu novelu Jeden den Ivana Děnisoviče, která u nás vyšla v 60tých letech, takže jsem již věděl, že Solženicyn je pozoruhodný autor ... ale teprve jeho Souostroví na mě zapůsobilo opravdu hluboce a v celé šířy. Uznávám, že toto veledílo se místy opravdu obtížně čte, protože se často střídá dokumentaristický, beletristický, místy i poetický a jindy až suše faktografický a historický styl ... dílo je také velké rozsahem atd. atd. Nicméně kdo má trpělivost a otevřenou mysl, musí se nechat tímto dílem unést a prožít spolu s autorem znovu utrpení tisíců a milionů lidí, jejichž osudy jsou duší této knihy. Podle mě nejde jen o odsouzení sovětské (nebo obecněji každé) diktatury a "otevření očí" pro budoucí generace - kniha pro mě má nadčasovost a obecně lidskou hloubku přinášející svědectví o utrpení, ale zároveň i o odvaze, víře a naději.. Je napsaná velmi úspornými prostředky, ale přesto velmi umělecky působivě. Opravdu doporučuju přečíst... Filip
Vložil: Markéta Kittlová, 13.10.2011 15:04
Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag
Překladatelé nového vydání jsou Ludmila Dušková, Jan Zábrana, Libuše Kozáková a Jana Neumannová. Překlad vychází z vydání z roku 1990, ale prošel revizí a byl doplněn o chybějící pasáže, a odpovídá tedy 2. vydání v Paříži z roku 1989.
Vložil: Artur.22, 12.10.2011 17:46
Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag
Kdo je nebo kdo jsou překladatelé nového vydání? A kdo vlastně přeložil to první české vydání z roku 1990? Podílel se na něm i Jan Zábrana, jak jsem někde myslím četl? Je někde k dohledání, kdo se za tím "kolektivem", jak je uvedeno v databázi Národní knihovny, skrývá? Děkuji.
Vložil: grey, 10.10.2011 23:43
Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag
Jeden den Ivana Děnisoviče byl v údobí svého vzniku opravdu zjevení, který navíc byl vydán i u nás v " době zločinného totalitního režimu " a dal se přečíst skutečně na jeden "zátah". Souostroví Gulag je celkem nezáživné čtení,alespoň co se týká literárního zpracování, mnohdy přelouskané v celém rozsahu... spíše v dalším "očekávání" a z úcty k Soženicynovi
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 13887x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce
Inzerce