Urbanová, Svatava: Dialogy Ivy Procházkové

Urbanová, Svatava
Dialogy Ivy Procházkové

recenze literární věda

Název monografie Dialogy Ivy Procházkové výstižně odkazuje ke koncepci publikace. Ostravská univerzitní badatelka Svatava Urbanová, která tvorbě Ivy Procházkové v posledním dvacetiletí soustavně věnuje pozornost, vytvořila čtivou knihu. Na jejích stránkách se odehrává především dialog mezi literárním textem a citlivou interpretkou, ale rovněž mezi jednotlivými díly Ivy Procházkové (1953) a mezi postavami jejích příběhů.

Svatava Urbanová: Dialogy Ivy Procházkové. Ostravská univerzita, Ostrava, 2012, 200 s.

Svatava Urbanová se neuchýlila k jednoduché možnosti uspořádat své starší studie a doplnit je aktuálními analýzami nedávno publikovaných knih. Přistoupila k prozaickému dílu Procházkové znovu; s odstupem, který je předpokladem pro nalézání nových vztahů a souvislostí. Kapitoly jsou řazeny chronologicky podle data vydání jednotlivých děl. To Urbanové umožnilo paralelně referovat i o životních peripetiích Ivy Procházkové, která jako dcera v 60. letech populárního a posléze zakázaného autora a scenáristy Jana Procházky (1929–1971) měla ztížený vstup nejenom do světa literatury. V interpretacích více než dvou desítek knih se tak objevuje rovněž její letmo načrtnutý životní příběh. Spisovatelčinu biografii doplňuje Kalendárium, připojené v závěru publikace, a fotografie z jejího rodinného archivu.

Jádro monografie představují tři oddíly, korespondující s etapami autorčiny tvorby od knihy vydané na počátku 80. let v normalizačním Československu přes práce vznikající v němčině v době autorčina pobytu v emigraci až k publikacím z prvního desetiletí 21. století. Urbanová nečlení sledovanou literární tvorbu podle čtenářských věkových kategorií, naopak poukazuje na tematické i vypravěčské paralely napříč dílem Ivy Procházkové pro děti i dospělé. Ta často staví dětské, dospívající i dospělé postavy svých próz do zlomových situací, v nichž objevují či potvrzují svoji osobní identitu, a to nezřídka na pozadí bolestného procesu hledání identity kolektivní. Procházková se nevyhýbá existenciální tematice (osamělost, sociální stigma, smrt, existenční ohrožení jedince i společnosti). Zobrazuje ji s otevřeným koncem, který má daleko k happyendu, ale převládá v něm víra ve vítězství pozitivních lidských hodnot.

Interpretační sondy Svatavy Urbanové se vyznačují schopností dešifrovat asociativnost, snovost a symboličnost autorčina vyprávění a erudovaně je vyložit s oporou o současná literárněteoretická a filozofická bádání. Urbanová závěrem konstatuje, že „Procházková dovede propojit prostorové, sociální, jazykové a narativní kognitivní myšlení dětí a dospělých a její literární svět v sobě nese individuální vědomí a individuální paměť, něco, co je klíčové pro uchopení světa, vybavování si vjemů, označovaných jako vzpomínky“ (s. 142). Právě zde můžeme hledat odpověď na otázku, proč se Procházková stala tak oceňovanou (kromě řady získaných národních literárních cen byla nominována v letech 1998 a 2008 na Cenu Hanse Christiana Andersena a v roce 2006 na Cenu Astrid Lindgrenové) a čtenářsky příznivě přijímanou autorkou na domácí půdě i v zahraničí.

Monografii Svatavy Urbanové lze právem přivítat jako důležitou výpověď o tvorbě jedné z našich nejpozoruhodnějších autorek literatury pro děti a mládež. Informační hodnotu publikace zvyšují i bibliografické přílohy včetně literárněkritické reflexe a bohatý obrazový materiál. Dílo Ivy Procházkové, jež 13. června 2013 oslavila významné životní jubileum, si rozhodně zaslouží pozornost. Dialogy Ivy Procházkové nabízejí příležitost nahlédnout do autorčina fikčního světa prostřednictvím zasvěcených interpretací.

© Milena Šubrtová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 112 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

80%autor článku   65%čtenáři

zhlédnuto 2434x

štítky k článku

Inzerce