Storchová, Lucie (ed.): Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě

Storchová, Lucie (ed.)
Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě

ukázka historie

V pozitivistickém pojetí, které převažovalo v době po druhé světové válce, byla věda považována za autonomní soubor idejí, teorií a objevů nadaných specifickou vnitřní logikou a spojených s kumulací a pokrokem poznání (tzv. progresivistické pojetí); dějiny vědy se pak vlastně překrývaly s dějinami nositelů tohoto lineárního pokroku.

Lucie Storchová (ed.): Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Scriptorium, Praha, 2014, 452 s.

Věda/vědění

Úvod, definice
V pozitivistickém pojetí, které převažovalo v době po druhé světové válce, byla věda považována za autonomní soubor idejí, teorií a objevů nadaných specifickou vnitřní logikou a spojených s kumulací a pokrokem poznání (tzv. progresivistické pojetí); dějiny vědy se pak vlastně překrývaly s dějinami nositelů tohoto lineárního pokroku. Dějiny idejí definovaly od 60. let vědu jako dobově specifický, jedinečný soubor idejí a procesů jejich produkce (tzv. vědeckého myšlení), zapojených do intelektuálního kontextu či „myšlenkového světa“ daného historického období, tedy chápaných prizmatem vztahů k jiným dobovým „myšlenkovým syntézám“. V sociálněhistorickém pojetí byla od 70. let věda chápána jako soubor dobově specifických sociálních praxí, vztahů a institucí produkujících vědecké poznání. A konečně v rámci „kulturních dějin vědy“, ovlivněných od počátku 90. let jazykovým obratem, se věda začala chápat jako součást dobové produkce významů (včetně politických a společenských), která je ve vztahu k jiným dobovým diskursům, formám vědění a moci.

Pokračování ukázky v pdf

© Lucie Storchová, Jiří Růžička
ukázka z knihy Koncepty a dějiny
na iLiteratura.cz se souhlasem nakladatelství Scriptorium

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 1904x

katalogy

Koupit knihu

Inzerce