Raketa. Časopis pro děti chytrých rodičů

Raketa. Časopis pro děti chytrých rodičů

recenze dětská

Čtvrtletník Raketa, vydávaný od prosince 2014 nakladatelstvím Labyrint, odstartoval do vesmíru dětských časopisů s razancí, která nezůstává nic dlužná jeho názvu. Podtitul „časopis pro děti chytrých rodičů“ není jenom marketingový žert, ale naznačuje, že při listování si místy přijdou na své i dospělí.

Raketa na cestě k dětským čtenářům
Raketa. Časopis pro děti chytrých rodičů, č. 2, březen 2015, nakladatelství Labyrint, 44 s., ISSN 2336-5889

Čtvrtletník Raketa, vydávaný od prosince 2014 nakladatelstvím Labyrint, odstartoval do vesmíru dětských časopisů s razancí, která nezůstává nic dlužná jeho názvu. Podtitul „časopis pro děti chytrých rodičů“ není jenom marketingový žert, ale naznačuje, že při listování si místy přijdou na své i dospělí. Dvě čísla, která byla dosud vydána, neumožňují zatím vyvozovat hlubší závěry, nicméně skýtají jasnou představu o tom, jaká je koncepce nového periodika. Tradiční kalendářový princip je obměněn volbou tématu, které souzní s ročním obdobím. Prosincové číslo tak bylo „ledové“, zatímco v březnu na děti čekají „brouci & spol.“; jednotícímu tématu jsou podřízeny všechny příspěvky a odráží se i ve výtvarných detailech.

Autorský kolektiv je mladý a evidentně naladěný na stejnou vlnu. Redaktorkami časopisu jsou produkční Radana Litošová a výtvarnice Johana Švejdíková, která zodpovídá i za grafickou úpravu. Rovněž další tvůrci patří k autorskému okruhu nakladatelství Labyrint. Komiksové příběhy pro Raketu píše a kreslí Nikkarin, David Böhm, příhody populárního doktora Racka vytvářejí Milada Rezková a Lukáš Urbánek, ilustracemi časopis provází Aneta F. Holasová, cestopisné tipy Rakety obstarává Joa & Mia čili samotný nakladatel Joachim Dvořák s dcerou Miou. Spiklenecká atmosféra, která z časopisu vyzařuje, nemá rysy uzavřeného elitářství, ale rodinné pospolitosti.

Čtyřicetistránkový časopis je vyplněn hlavně zábavnými úkoly, rozvíjejícími verbální a matematické myšlení, dále pak náměty k vlastním výtvarným i kuchařským aktivitám, krátkými články korespondujícími s tematickým laděním čísla. Například v jarním čísle jsou zajímavosti ze světa přírody uspořádány jako cirkus kuriozit, kde účinkující i publikum tvoří představitelé hmyzí říše, vtipně personifikovaní tak, aby jejich biologická charakteristika zůstala zachována. Časopis je pečlivě propracován. Od úvodního obsahu až k hravě stylizovaným medailonkům autorských osobností v něm nezůstává žádné hluché místo. Veškeré ilustrace i fotografie jsou původní, což v době, kdy většina časopisů přebírá materiál z fotobank, není samozřejmé a pozitivně to ovlivňuje rozvoj estetického cítění. Chvályhodné je, že Raketa na své stránky nevpustila reklamu, která v jiných dětských časopisech představuje mnohdy až polovinu čísla. Jediné příspěvky, které by bylo možné považovat za upoutávky komerčního charakteru, jsou knižní tipy na zajímavé publikace pro děti, a to nejen z mateřského nakladatelství Labyrint.

Přes všechna zmíněná pozitiva se nad Raketou ale vynořuje i pár otazníků. Časopis se obrací k poměrně široké věkové skupině dětí od pěti do deseti let. Na jedné straně má ambici oslovit předškoláky i děti, které pomalu opouštějí první stupeň základní školy, na straně druhé jeho rozsah čítající okolo čtyřicítky stran nemůže zajistit takovému rozptylu čtenářských kategorií dostatek podnětů. Možná i z těchto důvodů staví Raketa spíše na komiksech, vystřihovánkách, hrách a úkolech, neboť při této zábavě se věkové rozdíly stírají snadněji, než by tomu bylo při četbě uměleckých textů. Těch je v časopise zatím poskrovnu, ostatně čtvrtletní periodicita ani neumožňuje otiskovat beletristické příspěvky většího rozsahu na pokračování. Poskytuje však dětem inteligentní zábavu, což jistě není málo.

 

© Milena Šubrtová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 45 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

80%autor článku   64%čtenáři

zhlédnuto 3736x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce