Redakce

Šéfredaktorka

Jovanka  Šotolová
Jovanka Šotolová (iLiteratura@iLiteratura.cz) Překladatelka (J. Echenoz, J.-Ph. Toussaint, P. Deville, M. Houellebecq, J. Genet, A. Jarry, J. Malaquais, P. Hak, O. Bourdeaut, I. Manook, D. Decoin, P. Modiano ad.), věnuje se i literární publicistice. V současné době působí též na FF UK. Roku 2000 založila web www.livres.cz a roku 2002 projekt rozšířila na časopis www.iLiteratura.cz.
Na iLiteratura.cz má redakčně na starosti románské jazyky (frankofonní, hispánská, italská, portugalská literatura) a kritiku překladu.

Editoři pro jednotlivé sekce

Kamila Drahoňovská
Editorka pro články v rámci žánrů non fiction a komiks.

Jan M. Heller
Jan M. Heller (janm.heller@iliteratura.cz)
Editor pro články v rámci žánrů česká a zahraniční beletrie a relax, redaktor pro sekci věnovanou maďarské literatuře, jihovýchodu Evropy (Řecko, Turecko), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a pro články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina.
Jan M. Heller vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK, postgraduálně antropologii na FHS UK. Působí jako editor (např. Václav M. Havel: Mé vzpomínky, Knihovna Václava Havla 2018), překladatel z angličtiny (okrajově i z dalších jazyků) a ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Literární kritice, esejistice, publicistice a kritice překladu se věnuje či věnoval také v Souvislostech, Hostu, Tvaru, Plavu, Světě literatury a dalších periodicích. Vydal monografii Obraz druhého v českém cestopise 19. století (2020) a básnickou sbírku Spády (2021). V roce 2019 získal cenu Tvárnice pro literárního kritika roku, udělovanou časopisem Tvar.

Blanka Pešoutová
Editorka pro články v rubrikách non fiction a dětská literatura.
Učí literaturu, český jazyk a stylistiku a humanitní studia na Gymnáziu Jana Keplera v Praze.

Redaktoři

Tadeáš Dohňanský (tadeas.dohnansky@iLiteratura.cz) Redaktor polské sekce, redaktor pro poezii.
Absolvoval historicko-literární studia na FF UPCE a středoevropská studia a komparatistiku na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Inklinuje také k autorům slovenským nebo maďarským, na cestách z Prahy domů do Valašské Bystřice se občas zatoulá v Yoknapatawphaském okrese. Překládá z polštiny (knižně Joannu Gierak-Onoszko), spolupracuje s časopisy Partonyma a Nowa Dekada Krakowska.

Barbora  Grečnerová
Barbora Grečnerová (barbora.grecnerova@iliteratura.cz) Redaktorka pro severské literatury, pro čínskou a japonskou sekci.
Vystudovala bohemistiku a norštinu na FFUK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny, edičně připravila výbor současné norské prózy Norská čítanka (2016).

Johana Horálková
Johana Horálková (johana.horalkova@iliteratura.cz) Redaktorka pro anglicky psanou literaturu (Velká Británie, Irsko, Kanada, USA).
Johana Horálková (roz. Labanczová) vystudovala anglistiku-amerikanistiku na FF UK. Vedení anglofonní sekce převzala v roce 2013. Příležitostně přispívá i do jiných periodik (Host, Literární noviny, Respekt, Plav, ČRo). Přeložila romány Hawksmoor od Petera Ackroyda a Střih od Nathana Hilla.

Jan  Lukavec
Jan Lukavec (jan.lukavec@iliteratura.cz) Redaktor pro oblast non fiction
PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. vystudoval český jazyk – literaturu a kulturologii na FF UK v Praze, absolvoval půlroční stáž na univerzitě v Kostnici. Je autorem knih Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (CDK), Zneklidňující svět zrcadel (Malvern), Od českého Tokia k exotické Praze (Malvern), Bytosti na pomezí. Texty o literární fantastice (Pulchra), Imaginární zoologie (Pulchra) a jedním ze čtyř spoluautorů Slovníku novější literární teorie (Academia). Ve svých recenzích, esejích a studiích se zaměřuje na témata ležící na pomezí přírodních a společenských věd, zabývá se antropologií sexuality a města, zvláště panelového sídliště (bydlí na pražském Jižním Městě). Pravidelně reportuje z knižních veletrhů, přispívá do řady českých periodik, příležitostně přednáší na vybraných vysokých školách a pracuje v Národní knihovně ČR. Pro časopis iLiteratura.cz píše od roku 2008, redaktorem sekce non-fiction na iLiteratura.cz se stal o rok později. Má rád hory, ženy a zpěv; je otcem dvou dětí.

Pavel  Mandys
Pavel Mandys (pavel.mandys@iliteratura.cz) Redaktor pro oblast komiksu a filmových adaptací, pro žánr „relax“ (fantasy, historický román, krimi, romance, sci-fi).
Pavel Mandys absolvoval FSV UK obor Masová média/kultura a literatura s diplomovou prací na téma Proměna undergroundových časopisů v 90. letech. Od roku 1995 do roku 2010 působil jako literární a filmový redaktor časopisu Týden, poslední půlrok také jako vedoucí kulturní rubriky. Od roku 2010 redaktorem časopisu iLiteratura.cz. Publikoval také v Lidových novinách, Hospodářských novinách, Hostu, A2. Spoluzakladatel a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Knižní publikace: Idiot a jeho návrat (spolu se Sašou Gedeonem, 1999), Praha město literatury (2012), 2x101 knih pro děti a mládež (editor a spoluautor, 2013), Praha Noir (editor, 2016), Dějiny české detektivky (2020, s Michalem Jarešem).

Jitka  Nešporová
Jitka Nešporová (jitka.nesporova@iliteratura.cz) Jitka Nešporová (jitka.nesporova@iliteratura.cz) Redaktorka rubrik německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti a mládež.
Vystudovala bohemistiku a translatologii na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny (knižně: C. D. Florescu, G. Geltinger, V. Kaiser, N. Kiesling, A. Overath, L. Tuor, N. Scheuer), literární redaktorka a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů. Podílí se na přípravě katalogu Nejlepší knihy dětem.

Nikola Sedloňová
Nikola Sedloňová Redaktorka pro jihoslovanské literatury a slovenskou sekci.
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky a žurnalistiku na FSV UK. Ve svém profesním životě se neustále věnuje textům – píše články a recenze, pracuje také jako editorka, korektorka a knižní redaktorka. Vedle iLiteratury spolupracuje například s nakladatelstvím NAMU či časopisem Nová čeština doma a ve světě.

Kateřina Středová (katerina.stredova@iliteratura.cz) Redaktorka pro českou sekci a pro východoevropské literatury
Mgr. Kateřina Středová (roz. Lhotová) vystudovala bohemistiku a překladatelství z ruštiny na FF UK, v rámci studia absolvovala stáže na univerzitě v Moskvě. Publikovala také v Plavu a v ruskojazyčném časopise Pražskie ogni. Rediguje překlady z ruštiny, zabývá se překlady do češtiny na přelomu 19. a 20. století a současnou českou prózou. Na iliteratura.cz převzala vedení české sekce na začátku roku 2017.

Marie  Voslářová
Marie Voslářová (marie.voslarova@iliteratura.cz) Redaktorka pro švédskou a německou sekci.
Vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze. Překládá a tlumočí na volné noze.

Spolupracovníci

Karolína Zamora
Karolína Zamora Pro časopis iLiteratura.cz pomáhá zajišťovat finanční prostředky (kontakt: inzerce@iLiteratura.cz). Vystudovala překladatelství a tlumočnictví francouzština–čeština na FF UK. Současně působí v cestovním ruchu a aktivně se angažuje ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Podílela se na překladu tří publikací: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie F. Bastiata (Mises Institut 2015), navazujících ekonomických esejů Co je vidět a co není vidět a jiné záhady ekonomie (Mises Institut 2016) a antologie příběhů z Bretaně Kde i mrtví pochodují (Fra 2015).

Různé rubriky

Magda de Bruin Hüblová
Magda de Bruin Hüblová Redaktorka pro nizozemsky psanou literaturu.
Narodila se v Praze, od roku 1982 žije v Amsterodamu. Po maturitě na pražském gymnáziu pro studující při zaměstnání studovala na Amsterodamské univerzitě slavistiku. V roce 2003 založila s manželem Edgarem de Bruinem (překladatelem české literatury) literární agenturu Pluh, která zastupuje několik českých spisovatelů v zahraničí. V letech 2004-2008 působila v Českém centru v Haagu. Překládá nizozemskou literaturu (m.j. m.j. de Moorová, Hermans, Grunberg, Nooteboom, Wieringa, Enquistová, de Costerová, Palmenová, Westerman, Kuijer...). Je na seznamu překladatelů, jejichž práci dotuje Nizozemský literární produkční a překladatelský fond.

Lenka Fárová Redaktorka pro finskou sekci.
Lenka Fárová, Ph.D. vystudovala finštinu a anglistiku na FF UK, kde na oddělení finštiny působí jako odborná asistentka. Překládá (např. L. Lehtolainen, P. Tamminen, Dějiny Finska), přispívá do časopisů iLiteratura.cz a A2.

Alžběta Glancová
Alžběta Glancová Redaktorka pro izraelskou sekci.
Vystudovala FF UPOL (Tlumočení a překladatelství z angličtiny) a FF UK (Hebraistika). Zabývá se moderní izraelskou literaturou a překladem z hebrejštiny. Absolvovala stáže na katedrách judaistiky na Freie Universität v Berlíně a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Je lektorkou hebrejštiny v Lauderově mateřské škole v Praze a dlouhodobě spolupracuje s Židovským muzeem v Praze.

Jarmila Horáková
Jarmila Horáková Redaktorka pro rumunskou sekci.
Mgr. Jarmila Horáková (roz. Novotná) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FFUK. Učí, překládá a publikuje (Literární noviny, A2, Babylon, iLiteratura.cz, Navýchod atd.).

Jitka Jeníková
Jitka Jeníková Redaktorka pro arabsky psanou literaturu.
Vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK. V současné době pracuje jako publicistka specializující se na Blízký východ. Překládá z angličtiny a arabštiny.

Petr Kučera Redaktor pro tureckou sekci.
Vystudoval turkologii, dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze. Pobýval na dlouhodobých stážích na univerzitách v Berlíně, Ankaře, Istanbulu a Princetonu. V letech 2011-2012 působil na School of Oriental and African Studies (University of London). V současné době přednáší turečtinu a tureckou literaturu na FF UK a překládá z turečtiny, mj. romány Orhana Pamuka.

Ivana  Srbková
Ivana Srbková Redaktorka pro bulharskou sekci.
PhDr. Ivana Srbková absolvovala obor čeština-bulharština na FF MU v Brně. Pusobí v Národní knihovně ČR - Slovanské knihovně. Překládá z bulharštiny. Zabývá se propagací bulharské kultury v Česku, publikuje v odborném i denním tisku.

Denisa Škodová Redaktorka pro hispánskou sekci.
Denisa Škodová (roz. Kantnerová) absolvovala obor hispanistika na FF UK v Praze, kde v současnosti dokončuje obor anglistika – amerikanistika. Příležitostně spolupracuje s časopisy A2, Babylon a Host. Je spolupořadatelkou česko-španělských literárních setkání Luces de Bohemia. V roce 2008 jí vyšel překlad románu Všichni odcházejí (Odeon, 2008) kubánské autorky Wendy Guerra. Svými překlady také přispěla do antologie kubánské povídky nazvané Kubánská čítanka (Labyrint, 2006). Knižně publikovala esej "Don Quijote y la mujer" (in Don Quijote a través del tiempo y el espacio, Univerzita Karlova v Praze, 2005). V roce 2004 získala studentskou cenu Premio Iberoamericano za práci o díle nikaragujského básníka Rubéna Daría.

Lada  Weissová
Lada Weissová Redaktorka pro portugalskou sekci.
PhDr. Lada Weissová absolvovala moderní filologii, obor angličtina a portugalština na FF UK v Praze a studijní pobyt na Universidade de Lisboa v Portugalsku. Věnovala se románské lingvistice, v současnosti je na volné noze a zabývá se tlumočením a překládáním (A. Lobo Antunes, Mia Couto, P. Coelho, G. Blainey). Od roku 2002 přispívá do sekce livros.

Editace

Šárka Zouzalíková
Šárka Zouzalíková Vystudovala angličtinu a němčinu na FF UK. Součástí týmu iLiteratury je od února 2016, vedle toho se věnuje překládání a provázení turistů po Praze. Nejraději tráví čas čtením detektivek a fantasy, ale někdy se přinutí číst i serióznější literaturu.