Redakce

Šéfredaktorka

Jovanka  Šotolová
Jovanka Šotolová (iliteratura@iliteratura.cz) (1961) překladatelka (J. Echenoz, J.-Ph. Toussaint, P. Deville, M. Houellebecq, J. Genet, A. Jarry, J. Malaquais, P. Hak, O. Bourdeaut, I. Manook, D. Decoin, P. Modiano...), věnuje se i literární publicistice. V současné době působí též na FFUK. Roku 2000 založila web www.livres.cz a od roku 2002 vytváří www.iliteratura.cz.
Na iliteratura.cz má redakčně na starosti románské jazyky (frankofonní, hispánská, italská, portugalská literatura) a kritiku překladu.

Editoři pro jednotlivé sekce

Libuše Bělunková
Vystudovala literární (a částečně divadelní a filmovou) vědu na FF UP v Olomouci a rusistiku na FF UK v Praze. Učila literaturu na gymnáziu Mensy Buďánka, pracovala jako redaktorka Literárních novin, ruské sekce iLiteratury a jako šéfredaktorka A2. Nyní členka správní rady společnosti A2, pomocná editorka iLiteratury a soukromé literární očko.

Jan M. Heller
Jan M. Heller (janm.heller@iliteratura.cz)
– sekce věnované střední Evropě (maďarská, slovenská), jihovýchodu Evropy (Řecko, Turecko, býv. Jugoslávie), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina
Jan M. Heller (1977) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK. Nyní postgraduálně studuje českou literaturu na FF UK a antropologii na FHS UK, kde se rovněž podílí na mezinárodním výzkumném projektu „Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století“. Spolupracuje s několika institucemi jako editor a překladatel. Přispívá do Souvislostí, Hosta, Světa literatury a A2.

Redaktoři

Barbora  Grečnerová
Barbora Grečnerová (barbora.grecnerova@iliteratura.cz) – severské literatury a také čínská a japonská sekce
Barbora Grečnerová (nar. 1979) vystudovala bohemistiku a norštinu na FFUK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny, edičně připravila výbor současné norské prózy Norská čítanka (2016).

Jan M. Heller
Jan M. Heller (janm.heller@iliteratura.cz) – sekce věnované střední Evropě (maďarská, slovenská), jihovýchodu Evropy (Řecko, Turecko, býv. Jugoslávie), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina
Jan M. Heller (1977) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK. Nyní postgraduálně studuje českou literaturu na FF UK a antropologii na FHS UK, kde se rovněž podílí na mezinárodním výzkumném projektu „Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století“. Spolupracuje s několika institucemi jako editor a překladatel. Přispívá do Souvislostí, Hosta, Světa literatury a A2.

Johana Horálková
Johana Horálková (johana.labanczova@iliteratura.cz) – anglicky psaná literatura (Velká Británie, Irsko, Kanada, USA)
Johana Horálková (1988, roz. Labanczová) vystudovala anglistiku-amerikanistiku na FF UK. Vedení anglofonní sekce převzala v roce 2013. Příležitostně přispívá i do jiných periodik (Host, Literární noviny, Respekt, Plav, ČRo). Přeložila romány Hawksmoor od Petera Ackroyda a Střih od Nathana Hilla.

Jan  Lukavec
Jan Lukavec (jan.lukavec@iliteratura.cz) – non fiction
PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. (1977) vystudoval český jazyk – literaturu a kulturologii na FF UK v Praze, absolvoval půlroční stáž na univerzitě v Kostnici. Je autorem knih Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (CDK), Zneklidňující svět zrcadel (Malvern), Od českého Tokia k exotické Praze (Malvern), Bytosti na pomezí. Texty o literární fantastice (Pulchra) a jedním ze čtyř spoluautorů Slovníku novější literární teorie (Academia). Ve svých recenzích, esejích a studiích se zaměřuje na témata ležící na pomezí přírodních a společenských věd, zabývá se antropologií sexuality a města, zvláště panelového sídliště (bydlí na pražském Jižním Městě). Pravidelně reportuje z knižních veletrhů, přispívá do řady českých periodik, příležitostně přednáší na vybraných vysokých školách a pracuje v Národní knihovně ČR. Pro portál iLiteratura.cz píše od roku 2008, redaktorem sekce non-fiction na iLiteratura.cz se stal o rok později. Má rád hory a je otcem dvou dětí.

Pavel  Mandys
Pavel Mandys (pavel.mandys@iliteratura.cz) – články o komiksu a filmových adaptacích, žánr "relax" (fantasy, historický román, krimi, romance, sci-fi)
Pavel Mandys (1972) absolvoval FSV UK obor Masová média/kultura a literatura s diplomovou prací na téma Proměna undergroundových časopisů v 90. letech. Od roku 1995 do roku 2010 působil jako literární a filmový redaktor časopisu Týden, poslední půlrok také jako vedoucí kulturní rubriky. Od roku 2010 redaktorem časopisu iLiteratura.cz. Publikoval také v Lidových novinách, Hospodářských novinách, Hostu, A2. Spoluzakladatel a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Knižní publikace: Idiot a jeho návrat (spolu se Sašou Gedeonem, 1999), Praha město literatury (2012), 2x101 knih pro děti a mládež (editor a spoluautor, 2013), Praha Noir (editor, 2016).

Jitka  Nešporová
Jitka Nešporová (jitka.nesporova@iliteratura.cz) – německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti
Jitka Nešporová (1982, roz. Kolářová) vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK. Překládá z němčiny, píše disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. S projektem iliteratura.cz spolupracuje od roku 2009.

Kateřina Středová (katerina.stredova@iliteratura.cz) – česká sekce, východoevropské literatury
Mgr. Kateřina Středová (roz. Lhotová) vystudovala bohemistiku a překladatelství z ruštiny na FF UK, v rámci studia absolvovala stáže na univerzitě v Moskvě. Publikovala také v Plavu a v ruskojazyčném časopise Pražskie ogni. Rediguje překlady z ruštiny, zabývá se překlady do češtiny na přelomu 19. a 20. století a současnou českou prózou. Na iliteratura.cz převzala vedení české sekce na začátku roku 2017.

Marie  Voslářová
Marie Voslářová – švédská a německá sekce, editace textů v redakčním systému
Marie Voslářová (1985) vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze, od podzimu 2008 spolupracuje s iliteraturou jako editační asistentka a jako redaktorka švédské sekce, přispívá také do sekce německojazyčné. Překládá a tlumočí na volné noze.

Spolupracovníci

Karolína Koukolová
Karolína Koukolová (1990) Studentka navazujícího magisterského studia překladatelství a tlumočnictví francouzština–čeština na FF UK. Současně působí v cestovním ruchu a aktivně se angažuje ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Podílela se na překladu tří publikací: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie F. Bastiata (Mises Institute 2015), navazujících ekonomických esejů (připravováno k vydání) a antologie příběhů z Bretaně Kde i mrtví pochodují (Fra 2015), u které měla na starosti rovněž organizační zabezpečení. Pro iLiteraturu pomáhá zajišťovat finanční prostředky. Kontakt: inzerce@iLiteratura.cz

Různé rubriky

Magda de Bruin Hüblová
Magda de Bruin Hüblová – nizozemsky psaná literatura, iLiforum
Magda de Bruin se narodila (1959) v Praze, od roku 1982 žije v Amsterodamu. Po maturitě na pražském gymnáziu pro studující při zaměstnání studovala na Amsterodamské univerzitě slavistiku. V roce 2003 založila s manželem Edgarem de Bruinem (překladatelem české literatury) literární agenturu Pluh, která zastupuje několik českých spisovatelů v zahraničí. V letech 2004-2008 působila v Českém centru v Haagu. Překládá nizozemskou literaturu (m.j. m.j. de Moorová, Hermans, Grunberg, Nooteboom, Wieringa, Enquistová, de Costerová, Palmenová, Westerman, Kuijer...). Je na seznamu překladatelů, jejichž práci dotuje Nizozemský literární produkční a překladatelský fond.

Lenka Fárová Ph.D. (1970) vystudovala finštinu a anglistiku na FF UK, kde na oddělení finštiny působí jako odborná asistentka. Překládá (např. L. Lehtolainen, P. Tamminen, Dějiny Finska), přispívá do časopisů iLiteratura.cz a A2.

Alžběta Glancová
Alžběta Glancová Alžběta Glancová (1990) vystudovala FF UPOL (Tlumočení a překladatelství z angličtiny) a FF UK (Hebraistika). Zabývá se moderní izraelskou literaturou a překladem z hebrejštiny. Absolvovala stáže na katedrách judaistiky na Freie Universität v Berlíně a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Je lektorkou hebrejštiny v Lauderově mateřské škole v Praze a dlouhodobě spolupracuje s Židovským muzeem v Praze.

Jarmila Horáková
Jarmila Horáková Mgr. (1980, roz. Novotná) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FFUK. V současné době je studentkou doktorského studia se zaměřením na současnou rumunskou literaturu. Učí, překládá a publikuje (Literární noviny, A2, Babylon, iLiteratura.cz, Navýchod atd.).

Jitka Jeníková
Jitka Jeníková (1983) vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK. V současné době pracuje jako novinářka specializující se na Blízký východ, spolupracuje například s redakcemi info.cz nebo týdeníkem Euro. Překládá z angličtiny a arabštiny.

Rita I. Kindlerová
Rita I. Kindlerová Mgr. (1974) absolventka FF MU v Brně (novořecká a ukrajinská filologie), zabývá se především překládáním, redakční a editorskou prací. Absolvovala stáže v Řecku a na Ukrajině. V současné době se v ČR jako jediná věnuje soustavnému představování ukrajinské literatury. Pracuje ve Slovanské knihovně NK v Praze.

Petr Kučera (1978) vystudoval turkologii, dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze. Pobýval na dlouhodobých stážích na univerzitách v Berlíně, Ankaře, Istanbulu a Princetonu. V letech 2011-2012 působil na School of Oriental and African Studies (University of London). V současné době přednáší turečtinu a tureckou literaturu na FF UK a překládá z turečtiny, mj. romány Orhana Pamuka.

Ivana  Srbková
Ivana Srbková PhDr. (1955) absolvovala obor čeština-bulharština na FF MU v Brně. Pusobí v Národní knihovně ČR - Slovanské knihovně. Překládá z bulharštiny. Zabývá se propagací bulharské kultury v Česku, publikuje v odborném i denním tisku.

Denisa Škodová (1982) roz. Kantnerová, absolvovala obor hispanistika na FF UK v Praze, kde v současnosti dokončuje obor anglistika - amerikanistika. Příležitostně spolupracuje s časopisy A2, Babylon a Host. Je spolupořadatelkou česko-španělských literárních setkání Luces de Bohemia. V roce 2008 jí vyšel překlad románu Všichni odcházejí (Odeon, 2008) kubánské autorky Wendy Guerra. Svými překlady také přispěla do antologie kubánské povídky nazvané Kubánská čítanka (Labyrint, 2006). Knižně publikovala esej "Don Quijote y la mujer" (in Don Quijote a través del tiempo y el espacio, Univerzita Karlova v Praze, 2005). V roce 2004 získala studentskou cenu Premio Iberoamericano za práci o díle nikaragujského básníka Rubéna Daría.

Milena Šubrtová PhDr., Ph.D. (1965) působí na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež. Je autorkou monografie Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež (2007), spoluautorkou Slovníku autorů literatury pro děti a mládež - Zahraniční spisovatelé (2007) a podílela se na kapitolách o dětské literatuře v Dějinách české literatury 1945-1989 (2.-4. díl, 2007-2008). Na iLiteratura.cz se podílí na vedení sekce dětské literatury.

Lada  Weissová
Lada Weissová PhDr. (1965), absolvovala moderní filologii, obor angličtina a portugalština na FF UK v Praze a studijní pobyt na Universidade de Lisboa v Portugalsku. Věnovala se románské lingvistice, v současnosti je na volné noze a zabývá se tlumočením a překládáním (A. Lobo Antunes, Mia Couto, P. Coelho, G. Blainey). Od roku 2002 přispívá do sekce livros.

Editace

Marie  Voslářová
Marie Voslářová – švédská a německá sekce, editace textů v redakčním systému
Marie Voslářová (1985) vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze, od podzimu 2008 spolupracuje s iliteraturou jako editační asistentka a jako redaktorka švédské sekce, přispívá také do sekce německojazyčné. Překládá a tlumočí na volné noze.

Šárka Zouzalíková
Šárka Zouzalíková (1993) studuje angličtinu a němčinu pro mezikulturní komunikaci na FF UK. Součástí týmu iLiteratury je od února 2016, vedle toho pracuje také jako průvodkyně po Praze. Nejraději tráví čas čtením detektivek a fantasy, ale univerzitní kurzy ji naštěstí nutí číst i serióznější literaturu.