Redakce

Šéfredaktorka

Jovanka  Šotolová
Jovanka Šotolová (iliteratura@iliteratura.cz) překladatelka (J. Echenoz, J.-Ph. Toussaint, P. Deville, M. Houellebecq, J. Genet, A. Jarry, J. Malaquais, P. Hak, O. Bourdeaut, I. Manook, D. Decoin, P. Modiano...), věnuje se i literární publicistice. V současné době působí též na FFUK. Roku 2000 založila web www.livres.cz a od roku 2002 vytváří www.iLiteratura.cz.
Na iLiteratura.cz má redakčně na starosti románské jazyky (frankofonní, hispánská, italská, portugalská literatura) a kritiku překladu.

Editoři pro jednotlivé sekce

Kamila Drahoňovská
editorka pro články v rámci žánrů non fiction a komiks

Jan M. Heller
Jan M. Heller (janm.heller@iliteratura.cz)
editor pro články v rámci žánrů česká a zahraniční beletrie a relax
redaktor pro sekce věnované střední Evropě (maďarská, slovenská), jihovýchodu Evropy (Řecko, Turecko), Orientu (Arábie, Indie, Persie, Stř. Asie) a články s tematikou srovnávací literatury, literární teorie a z oblasti graecolatina
Jan M. Heller vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK, postgraduálně antropologii na FHS UK, kde se rovněž podílel na mezinárodním výzkumném projektu „Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století“. Působí jako editor (např. Václav M. Havel: Mé vzpomínky, Knihovna Václava Havla 2018), překladatel z angličtiny (okrajově i z dalších jazyků) a ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Literární kritice, esejistice, publicistice a kritice překladu se věnuje či věnoval také v Souvislostech, Hostu, Tvaru, Plavu, Světě literatury a dalších periodicích. Je autorem monografie Viatores et conditores: Obraz druhého v českém cestopise 19. století (vyjde v roce 2019). V roce 2019 získal cenu Tvárnice pro literárního kritika roku, udělovanou časopisem Tvar.

Blanka Pešoutová
editorka pro články v rámci žánrů non fiction a dětská literatura
Učí literaturu, český jazyk a stylistiku a humanitní studia na Gymnáziu Jana Keplera v Praze.

Redaktoři

Barbora  Grečnerová
Barbora Grečnerová (barbora.grecnerova@iliteratura.cz) – severské literatury a také čínská a japonská sekce
Barbora Grečnerová (nar. 1979) vystudovala bohemistiku a norštinu na FFUK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny, edičně připravila výbor současné norské prózy Norská čítanka (2016).

Johana Horálková
Johana Horálková (johana.labanczova@iliteratura.cz) – anglicky psaná literatura (Velká Británie, Irsko, Kanada, USA)
Johana Horálková (roz. Labanczová) vystudovala anglistiku-amerikanistiku na FF UK. Vedení anglofonní sekce převzala v roce 2013. Příležitostně přispívá i do jiných periodik (Host, Literární noviny, Respekt, Plav, ČRo). Přeložila romány Hawksmoor od Petera Ackroyda a Střih od Nathana Hilla.

Jan  Lukavec
Jan Lukavec (jan.lukavec@iliteratura.cz) – non fiction
PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. vystudoval český jazyk – literaturu a kulturologii na FF UK v Praze, absolvoval půlroční stáž na univerzitě v Kostnici. Je autorem knih Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (CDK), Zneklidňující svět zrcadel (Malvern), Od českého Tokia k exotické Praze (Malvern), Bytosti na pomezí. Texty o literární fantastice (Pulchra), Imaginární zoologie (Pulchra) a jedním ze čtyř spoluautorů Slovníku novější literární teorie (Academia). Ve svých recenzích, esejích a studiích se zaměřuje na témata ležící na pomezí přírodních a společenských věd, zabývá se antropologií sexuality a města, zvláště panelového sídliště (bydlí na pražském Jižním Městě). Pravidelně reportuje z knižních veletrhů, přispívá do řady českých periodik, příležitostně přednáší na vybraných vysokých školách a pracuje v Národní knihovně ČR. Pro časopis iLiteratura.cz píše od roku 2008, redaktorem sekce non-fiction na iLiteratura.cz se stal o rok později. Má rád hory, ženy a zpěv; je otcem dvou dětí.

Pavel  Mandys
Pavel Mandys (pavel.mandys@iliteratura.cz) – články o komiksu a filmových adaptacích, žánr "relax" (fantasy, historický román, krimi, romance, sci-fi)
Pavel Mandys absolvoval FSV UK obor Masová média/kultura a literatura s diplomovou prací na téma Proměna undergroundových časopisů v 90. letech. Od roku 1995 do roku 2010 působil jako literární a filmový redaktor časopisu Týden, poslední půlrok také jako vedoucí kulturní rubriky. Od roku 2010 redaktorem časopisu iLiteratura.cz. Publikoval také v Lidových novinách, Hospodářských novinách, Hostu, A2. Spoluzakladatel a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Knižní publikace: Idiot a jeho návrat (spolu se Sašou Gedeonem, 1999), Praha město literatury (2012), 2x101 knih pro děti a mládež (editor a spoluautor, 2013), Praha Noir (editor, 2016).

Jitka  Nešporová
Jitka Nešporová (jitka.nesporova@iliteratura.cz) – německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti
Jitka Nešporová vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny (knižně: C. D. Florescu, G. Geltinger, V. Kaiser, N. Kiesling, A. Overath, L. Tuor), literární redaktorka (Labyrint, Mladá fronta, Plus, Prstek) a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů (Svět knihy, Literatura v parku).

Kateřina Středová (katerina.stredova@iliteratura.cz) – česká sekce, východoevropské literatury
Mgr. Kateřina Středová (roz. Lhotová) vystudovala bohemistiku a překladatelství z ruštiny na FF UK, v rámci studia absolvovala stáže na univerzitě v Moskvě. Publikovala také v Plavu a v ruskojazyčném časopise Pražskie ogni. Rediguje překlady z ruštiny, zabývá se překlady do češtiny na přelomu 19. a 20. století a současnou českou prózou. Na iliteratura.cz převzala vedení české sekce na začátku roku 2017.

Marie  Voslářová
Marie Voslářová (marie.voslarova@iliteratura.cz) – švédská a německá sekce, editace textů v redakčním systému
Marie Voslářová vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze, od podzimu 2008 spolupracuje s iliteraturou jako editační asistentka a jako redaktorka švédské sekce, přispívá také do sekce německojazyčné. Překládá a tlumočí na volné noze.

Spolupracovníci

Karolína Zamora
Karolína Zamora pro iLiteraturu pomáhá zajišťovat finanční prostředky. Kontakt: inzerce@iLiteratura.cz
Studentka navazujícího magisterského studia překladatelství a tlumočnictví francouzština–čeština na FF UK. Současně působí v cestovním ruchu a aktivně se angažuje ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Podílela se na překladu tří publikací: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie F. Bastiata (Mises Institute 2015), navazujících ekonomických esejů (připravováno k vydání) a antologie příběhů z Bretaně Kde i mrtví pochodují (Fra 2015), u které měla na starosti rovněž organizační zabezpečení.

Různé rubriky

Magda de Bruin Hüblová
Magda de Bruin Hüblová – nizozemsky psaná literatura, iLiforum
Narodila se v Praze, od roku 1982 žije v Amsterodamu. Po maturitě na pražském gymnáziu pro studující při zaměstnání studovala na Amsterodamské univerzitě slavistiku. V roce 2003 založila s manželem Edgarem de Bruinem (překladatelem české literatury) literární agenturu Pluh, která zastupuje několik českých spisovatelů v zahraničí. V letech 2004-2008 působila v Českém centru v Haagu. Překládá nizozemskou literaturu (m.j. m.j. de Moorová, Hermans, Grunberg, Nooteboom, Wieringa, Enquistová, de Costerová, Palmenová, Westerman, Kuijer...). Je na seznamu překladatelů, jejichž práci dotuje Nizozemský literární produkční a překladatelský fond.

Tadeáš Dohňanský – polská sekce, vedení stážistů, supervize tematických štítků
Absolvoval historicko-literární studia (FF UPCE), nyní pokračuje na komparatistice a středoevropských studiích (FF UK). Inklinuje také k autorům slovenským nebo maďarským, na cestách z Prahy domů do Valašské Bystřice se občas zatoulá v Yoknapatawphaském okrese. Překládá z polštiny, spolupracuje s časopisy Partonyma a Nowa Dekada Krakowska.

Lenka Fárová – finská sekce
Lenka Fárová, Ph.D. vystudovala finštinu a anglistiku na FF UK, kde na oddělení finštiny působí jako odborná asistentka. Překládá (např. L. Lehtolainen, P. Tamminen, Dějiny Finska), přispívá do časopisů iLiteratura.cz a A2.

Alžběta Glancová
Alžběta Glancová – izraelská sekce
Vystudovala FF UPOL (Tlumočení a překladatelství z angličtiny) a FF UK (Hebraistika). Zabývá se moderní izraelskou literaturou a překladem z hebrejštiny. Absolvovala stáže na katedrách judaistiky na Freie Universität v Berlíně a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Je lektorkou hebrejštiny v Lauderově mateřské škole v Praze a dlouhodobě spolupracuje s Židovským muzeem v Praze.

Jarmila Horáková
Jarmila Horáková – rumunská sekce
Mgr. Jarmila Horáková (roz. Novotná) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FFUK. Učí, překládá a publikuje (Literární noviny, A2, Babylon, iLiteratura.cz, Navýchod atd.).

Jitka Jeníková
Jitka Jeníková – arabsky psaná literatura
Vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK. V současné době pracuje jako publicistka specializující se na Blízký východ. Překládá z angličtiny a arabštiny.

Rita I. Kindlerová
Rita I. Kindlerová – ukrajinská sekce
Absolventka FF MU v Brně (novořecká a ukrajinská filologie), zabývá se především překládáním, redakční a editorskou prací. Absolvovala stáže v Řecku a na Ukrajině. V současné době se v ČR jako jediná věnuje soustavnému představování ukrajinské literatury. Pracuje ve Slovanské knihovně NK v Praze.

Petr Kučera – turecká sekce
Vystudoval turkologii, dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze. Pobýval na dlouhodobých stážích na univerzitách v Berlíně, Ankaře, Istanbulu a Princetonu. V letech 2011-2012 působil na School of Oriental and African Studies (University of London). V současné době přednáší turečtinu a tureckou literaturu na FF UK a překládá z turečtiny, mj. romány Orhana Pamuka.

Nikola Sedloňová
Nikola Sedloňová – jihoslovanské literatury
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, v současnosti dokončuje bakalářský stupeň na Mediálních studiích. Dva roky psala pro magazín Generace20.cz, který následně vedla jako šéfredaktorka. Nyní externě přispívá na Aktuálně.cz a dělá korektorku pro časopis Naše čeština doma a ve světě.

Ivana  Srbková
Ivana Srbková – bulharská sekce
PhDr. Ivana Srbková absolvovala obor čeština-bulharština na FF MU v Brně. Pusobí v Národní knihovně ČR - Slovanské knihovně. Překládá z bulharštiny. Zabývá se propagací bulharské kultury v Česku, publikuje v odborném i denním tisku.

Denisa Škodová – hispánská sekce
Denisa Škodová (roz. Kantnerová) absolvovala obor hispanistika na FF UK v Praze, kde v současnosti dokončuje obor anglistika – amerikanistika. Příležitostně spolupracuje s časopisy A2, Babylon a Host. Je spolupořadatelkou česko-španělských literárních setkání Luces de Bohemia. V roce 2008 jí vyšel překlad románu Všichni odcházejí (Odeon, 2008) kubánské autorky Wendy Guerra. Svými překlady také přispěla do antologie kubánské povídky nazvané Kubánská čítanka (Labyrint, 2006). Knižně publikovala esej "Don Quijote y la mujer" (in Don Quijote a través del tiempo y el espacio, Univerzita Karlova v Praze, 2005). V roce 2004 získala studentskou cenu Premio Iberoamericano za práci o díle nikaragujského básníka Rubéna Daría.

Milena Šubrtová – literatura pro děti a mládež
PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. působí na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde se věnuje české a světové literatuře pro děti a mládež. Je autorkou monografie Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež (2007), spoluautorkou Slovníku autorů literatury pro děti a mládež - Zahraniční spisovatelé (2007) a podílela se na kapitolách o dětské literatuře v Dějinách české literatury 1945–1989 (2.-4. díl, 2007–2008).

Lada  Weissová
Lada Weissová – portugalská sekce
PhDr. Lada Weissová absolvovala moderní filologii, obor angličtina a portugalština na FF UK v Praze a studijní pobyt na Universidade de Lisboa v Portugalsku. Věnovala se románské lingvistice, v současnosti je na volné noze a zabývá se tlumočením a překládáním (A. Lobo Antunes, Mia Couto, P. Coelho, G. Blainey). Od roku 2002 přispívá do sekce livros.

Editace

Marie  Voslářová
Marie Voslářová (marie.voslarova@iliteratura.cz) – švédská a německá sekce, editace textů v redakčním systému
Marie Voslářová vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze, od podzimu 2008 spolupracuje s iliteraturou jako editační asistentka a jako redaktorka švédské sekce, přispívá také do sekce německojazyčné. Překládá a tlumočí na volné noze.

Šárka Zouzalíková
Šárka Zouzalíková vystudovala angličtinu a němčinu na FF UK. Součástí týmu iLiteratury je od února 2016, vedle toho se věnuje překládání a provázení turistů po Praze. Nejraději tráví čas čtením detektivek a fantasy, ale někdy se přinutí číst i serióznější literaturu.