www.iLiteratura.cz http://www.iliteratura.cz/ poslední články cs http://www.iliteratura.cz/ http://www.iliteratura.cz/Content/Images/logorss.gif www.iLiteratura.cz 50 23 Pučerová, Klára (ed.): Veřejný prostor CZ http://www.iliteratura.cz/Clanek/39209/pucerova-klara-ed-verejny-prostor-cz Aktuální, poutavý a teoreticky solidně vypodložený bedekr vás provede po šedesátce míst naší republiky, kde se po roce 1989 odehrála nějaká urbanistická událost, ba dobrodružství. Někde veřejný prostor utržil porážku, jinde máme co obdivovat. Každopádně jde o místa s dějem. Geislerová, Lela; Mach Ondřej, Martin: Zen žen http://www.iliteratura.cz/Clanek/39203/geislerova-lela-mach-ondrej-martin-zen-zen Komiksové stripy Lely Geislerové vycházejí v týdeníku Respekt už osmým rokem a letos se dočkaly také knižní verze. Ta výmluvně ukazuje, že jejich hlavní kouzlo spočívá v sympatické neuspořádanosti, ba chaotičnosti, v impulzivním, nepředvídaném přístupu. Kidd, Jess: Živel http://www.iliteratura.cz/Clanek/39205/kidd-jess-zivel Irský venkov sedmdesátých let se stává dějištěm pátrání po dávné vraždě a s ním související pomsty. Příběh vylíčený pestrým jazykem, důvtipně prokládaným vulgarismy, se odehrává v kulisách mírně hororových a mírně černohumorných. Vircondelet, Alain: Antoine de Saint Exupéry v obrazech a dokumentech http://www.iliteratura.cz/Clanek/39207/vircondelet-alain-antoine-de-saint-exupery-v-obrazech-a-dokumentech Životopis slavného francouzského spisovatele a letce se ve světle dobových dokumentů, výpovědí, svědectví a fotografií pokouší dešifrovat řadu tradovaných klišé a legend. Strout, Elizabeth: Jmenuji se Lucy Bartonová http://www.iliteratura.cz/Clanek/39199/strout-elizabeth-jmenuji-se-lucy-bartonova Román Jmenuji se Lucy Bartonová poodhaluje temná zákoutí ve vztahu rodiče a dítěte. Lucy si v sobě do dospělosti nese traumatické vzpomínky na život v garáži a další, ještě horší příkoří a zároveň s tím zůstává psychicky závislá na matce. Macháček, Michal: Gustáv Husák http://www.iliteratura.cz/Clanek/39201/machacek-michal-gustav-husak Symbol zatuhlosti normalizační doby dostává v knize mnohem plastičtější kontury, než jsme zvyklí. Kromě známých paradoxů Husákova života – bývalý politický vězeň, který se stal věznitelem, komunista hlásící se dlouho k církvi – autor rozebírá i další rozpory a nejednoznačnosti a činí tak s minuciózní pečlivostí. Historik Macháček svého protagonistu nedémonizuje ani neomlouvá. Ramqvist, Karolina: Bílé město http://www.iliteratura.cz/Clanek/39197/ramqvist-karolina-bile-mesto Karin přišla o svého přítele. O smysl svého života. O vůli jít dál. Po milovaném gangsterovi jí tu zůstala jen malá Dream. Szajkó, Vojtěch: Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914 http://www.iliteratura.cz/Clanek/39193/szajko-vojtech-zeleznice-posta-a-telegraf-rakouske-armady-v-letech-18481914 Železnice nepřispěla jen k sjednocení člověčenstva, jak praví známý výrok, ale také zefektivnila vedení válek. Jak se postupně proměnila od nespolehlivé kuriozity k nezbytné součásti každého mobilizačního plánu, ukazuje na příkladu střední Evropy práce mladého českého historika. Socha, Radomír: Vílí býlí http://www.iliteratura.cz/Clanek/39195/socha-radomir-vili-byli Kniha příběhů o malé Janě, její babičce, léčivých rostlinách, vílách a skřítcích otevírá svět za oponou, který by neměl nikdy zmizet. Bez přehánění nádherné ilustrace Evy Chupíkové jsou s to vtáhnout malého i dospělého čtenáře do říše fantazie, v níž vždycky bylo bezpečně a krásně. Leierová, Martina: Dům s vypůjčeným výhledem http://www.iliteratura.cz/Clanek/39191/leierova-martina-dum-s-vypujcenym-vyhledem Debut Martiny Leierové Dům s vypůjčeným výhledem čtenáři poskytuje přitažlivou zápletku, trefně popsané kulisy Japonska a závěr vybízející k zamyšlení. Tyto přednosti však stojí na nepřesvědčivém a zbrklém úvodu, který jinak vcelku zdařilému románu ubírá na síle. Macek, Miroslav: Saturnin se vrací http://www.iliteratura.cz/Clanek/39187/macek-miroslav-saturnin-se-vraci Jirotkova laskavá parodie Saturnin patří po desetiletí k nejoblíbenějším českým knihám. Komerční potenciál tohoto zájmu se rozhodlo využít nakladatelství XYZ a vydalo pokračování. Jeho autorem je stomatolog, bývalý politik a současný bonviván Miroslav Macek. Kopáč, Radim; Schwarz, Josef: Praha erotická http://www.iliteratura.cz/Clanek/39189/kopac-radim-schwarz-josef-praha-eroticka Pestrý a lehce chaotický soubor obsahuje texty převážně o spisovatelích a umělcích, kteří v našem hlavním městě žili nebo se v něm alespoň mihli a v jejichž díle se zároveň vyskytuje něco, čemu je možno přiřadit adjektivum „erotický“. O dané lokality, převážně místa bydliště, v textu většinou nejde. Llorente, David: Miluju tě, protože mě živíš http://www.iliteratura.cz/Clanek/39183/llorente-david-miluju-te-protoze-me-zivis Madridská čtvrť Carabanchel žije po celé roky ve strachu před dalším útokem masového vraha, ten strach a hnus k ní ale v podstatě už patří. Llorenteho román, krutě upřímný příklad žánru „hardboiled“, vyžaduje odvážné čtenáře, a to vzhledem k obsahu i ke zběsilému rytmu vyprávění. Milgram, Stanley: Poslušnost vůči autoritě http://www.iliteratura.cz/Clanek/39185/milgram-stanley-poslusnost-vuci-autorite Existují podmínky, za nichž jsme svolní dělat bachaře, týrat, ba utýrat druhé? Proslulý a eticky problematický experiment amerického sociálního psychologa rozprášil mnohé iluze o lidské svobodné vůli a morálce. A ostře osvětlil některé nepochopitelné jevy z dějin – i současnosti. Linhartová, Anna: Řešíš/Hřešíš http://www.iliteratura.cz/Clanek/39181/linhartova-anna-resishresis Kuchařka od herečky Anny Linhartové by dobře obstála v malé edici pro kamarády a rodinu. Vydání pro širší publikum zavání nedostatkem soudnosti autorky i nakladatele. Brubaker, Ed; Phillips, Sean: Fatale http://www.iliteratura.cz/Clanek/39177/brubaker-ed-phillips-sean-fatale Předchozí série Criminal od autorské dvojice Brubaker – Phillips přinesla více i méně vynalézavé povídky vycházející z noirové klasiky. Novinka v tom pokračuje, jen přidává hororové nadpřirozeno. Bynum, Caroline Walker: Svatá hostina a svatý půst http://www.iliteratura.cz/Clanek/39179/bynum-caroline-walker-svata-hostina-a-svaty-pust Kvůli zpoždění, s nímž se kniha dostává k českému čtenáři, už nepůsobí tak inovativně, jako by tomu bylo kdysi. I u nás už mezitím vyšla řada titulů o středověku promlouvajících podobným jazykem například o transcendentních zkušenostech, jimiž si ženy vydobývaly moc ve společnosti, která jim ji jinak upírala. Jde však stále o dílo mimořádně čtivé, poutavé. Castel-Bloom, Orly: Textil http://www.iliteratura.cz/Clanek/39175/castel-bloom-orly-textil Román dosud v Čechách málo známé izraelské autorky Orly Castel-Bloom čtenáři otevírá okno do světa současné izraelské společnosti. Spisovatelka zde s notnou dávkou černého humoru a surrealistických prvků nabízí pohled nejen na rozpad rodiny, ale i rozpad celé společnosti. Ukázka je z prvních stránek románu. Karabaš, Rene: Boky a motýli http://www.iliteratura.cz/Clanek/39173/karabas-rene-boky-a-motyli Rene Karabaš, bulharská básnířka, známá zejména jako představitelka hlavní role zdravotní sestry Gany ve filmu Bezbog, který byl promítán i na Febiofestu pod názvem Bez Boha. Přinášíme ukázku z její debutové básnické sbírky. Twardoch, Szczepan: Morfium http://www.iliteratura.cz/Clanek/39169/twardoch-szczepan-morfium Varšava, říjen 1939. Polsko právě po krátkém boji prohrálo válku, Varšavu obsadila německá armáda. Konstantin Willemann, hochštapler, sukničkář a rádoby umělec, závislý na morfiu, se v nové, pro něj neznámé a nečitelné situaci potácí v troskách polské i své vlastní existence. Sebepochopení národní identity Poláků je jedním z klíčových témat románu.