www.iLiteratura.cz http://www.iliteratura.cz/ poslední články cs http://www.iliteratura.cz/ http://www.iliteratura.cz/Content/Images/logorss.gif www.iLiteratura.cz 50 23 Muriel 2016 – Nejlepší české komiksy http://www.iliteratura.cz/Clanek/37101/muriel-2016-nejlepsi-ceske-komiksy Tentokrát v Brně na festivalu KOMA namísto tradičního, ale od letoška zrušeného KomiksFestu, se udělovaly výroční české komiksové ceny Muriel. Nejlepším komiksem byl vyhlášen Oskar Ed Branka Jelineka. Burleigh, Michael: Morální dilema: dějiny druhé světové války http://www.iliteratura.cz/Clanek/37095/burleigh-michael-moralni-dilema-dejiny-druhe-svetove-valky Autor vykresluje plastické portréty hlavních protagonistů i ovzduší, v němž válečné štáby přijímaly rozhodnutí. Líčí také vztahy mezi vojáky na opačných stranách fronty: pokud byly až příliš přátelské jako v Africe, měli velitelé podřízené cíleně vést k větší nenávisti k nepříteli. Zabývá se i proměnami kolektivního vnímání druhých národů – například Japonců v Americe. Dis, Adriaan van: Já se vrátím http://www.iliteratura.cz/Clanek/37099/dis-adriaan-van-ja-se-vratim Překladatelský debut, který je na dobré cestě, ale chybí mu dotažení poslední etapy. Na překladatelích z menších jazyků leží ve stadiu redakčního zpracování větší tíha, protože nemívají oporu v redaktorovi znalém jazyka a kultury originálu. Překladatelské dílny se je na to snaží připravit, ale praxe je přesto někdy zaskočí. Ţupa, Răzvan http://www.iliteratura.cz/Clanek/37089/tupa-razvan Rumunský básník Răzvan Ţupa, vydavatel časopisu věnovaného básnické tvorbě mladých autorů a organizátor autorských dílen pro mladé básníky. Ţupa, Răzvan: corpuri relaţionale / o compensare românească, 1995–2015 http://www.iliteratura.cz/Clanek/37091/tupa-razvan-corpuri-relationale-o-compensare-romaneasca-19952015 Texty z připravované autorské antologie Răzvana Ţupy corpuri relaţionale / o compensare românească, 1995–2015 (vztahová těla / rumunská kompenzace, 1995–2015). Rowlingová, J. K.; Tiffany, John; Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté dítě http://www.iliteratura.cz/Clanek/37093/rowlingova-j-k-tiffany-john-thorne-jack-harry-potter-a-proklete-dite Knižní verze divadelní hry není pokračování slavné knižní série. Sleduje potomky hlavních hrdinů a jejich první rok ve škole v Bradavicích. Namísto rozvíjení původních linií a postav autoři především recyklují motivy a postupy prvních dílů série. Fry, Hannah: Matematika lásky http://www.iliteratura.cz/Clanek/37087/fry-hannah-matematika-lasky Problematika lásky tu není postižena v celé komplikovanosti. Místo toho autorka stručně seznamuje se zákonitostmi, které se v současnosti uplatňují v partnerském životě obyvatel západního světa, jakkoli se mnozí z nich domnívají, že se chovají nonkonformně a individualisticky. Některá ze zjištění, která předkládá, mohou působit překvapivě, jiná potvrzují staré pravdy. Rebreanu, Liviu: Oba dva http://www.iliteratura.cz/Clanek/37085/rebreanu-liviu-oba-dva V románu Oba dva chtěl klasik rumunské meziválečné literatury vytvořit autochtonní rumunskou detektivku. Hrdina měl působit jako vnitřně bohatá bytost, která v sobě má hluboké tajemství a navzdory zločinu zůstává v jistém smyslu nevinná a čistá až do konce. Östergren, Klas http://www.iliteratura.cz/Clanek/37079/ostergren-klas Dílo švédského autora Klase Östergrena zaujme osobitým jazykem i mistrnými fabulacemi, v nichž se mísí realita s fikcí. Autorova kritikou vysoce ceněná tvorba by si jistě zasloužila i český překlad, na který však stále čeká. Östergren, Klas: Twist http://www.iliteratura.cz/Clanek/37081/ostergren-klas-twist Ve svém aktuálním románu zachycuje Klas Östergren proměnu švédské společnosti od 60. let 20. století po současnost. Reálie však využívá spíše jako kulisy, do nichž zasazuje množství plnokrevných postav, o jejichž vývoj a vztahy jde v rozkošatělém, jazykově zajímavém vyprávění především. Izzo, Jean-Claude: Le soleil des mourants http://www.iliteratura.cz/Clanek/37083/izzo-jean-claude-le-soleil-des-mourants Slunce a moře není vždy jen kulisou štěstí: Jean-Claude Izzo v posledním románu, který vydal před smrtí, popisuje smutné přežívání bezdomovců a uprchlíků v anonymní Paříži a prosluněné Marseille. Román z roku 1999 v dnešním kontextu neztratil na aktuálnosti. Jelinek, Branko: Oskar Ed: Můj největší sen http://www.iliteratura.cz/Clanek/37075/jelinek-branko-oskar-ed-muj-nejvetsi-sen Monumentální komiks slovenského kreslíře žijícího v Česku řeší na velkorysé ploše potíže velmi vnitřní a intimní. Především neharmonické vztahy v rodině, zjitřeně prožívané klukem na prahu puberty. Nachlinger, David: A v každém zlomku tohoto času umírá člověk... http://www.iliteratura.cz/Clanek/37077/nachlinger-david-a-v-kazdem-zlomku-tohoto-casu-umira-clovek Nachlinger svojí útlou knihou ve velmi komprimované podobě zachycuje proměny české společnosti za posledních čtyřicet let, a to dosti specifickým způsobem. Jeho soustředěný pohled mnohé přehlíží a opomíjí, ale o to lépe se může zaměřit na opakující se vzorce, které by jinak mohly zůstat skryty. Baňková, Markéta: Maličkost http://www.iliteratura.cz/Clanek/37071/bankova-marketa-malickost Hlavní hrdina Tomáš vidí svět očima vědce, což znamená hlavně to, že namísto celku vidí hlavně analyzovatelné detaily. DNA se v průběhu děje vymaňuje z pozice nositele genetické informace, stává se nejen dominantním aktérem děje, ale také vodítkem k tématu rodiny a polemikám o významu genetiky ve výchově. Malmgren, Adrian http://www.iliteratura.cz/Clanek/37073/malmgren-adrian Švédský komiksový tvůrce Adrian Malmgren se narodil jako žena, až na prahu třicítky udělal coming out jako muž. A právě problémy (nejen) genderové identity patří k hlavním tématům jeho tvorby, v Česku dosud neznámé. Spurný, Matěj: Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech http://www.iliteratura.cz/Clanek/37069/spurny-matej-most-do-budoucnosti-laborator-socialisticke-modernity-na-severu-cech Autorova práce je podložena pečlivým studiem pramenů a vychází z idealistických pohnutek, které se ale pojí s přehnaným schematismem. Zánik jednoho cenného města autor zmapoval poctivě a záslužně. Poučení, které z něj chce odvodit, je však poněkud barvotiskové. Anasoft litera 2016 http://www.iliteratura.cz/Clanek/37067/anasoft-litera-2016 Držitelem slovenské ceny Anasoft litera za rok 2016 je Peter Macsovszky. Získal ji za román Tantalópolis. de Jong, Dola: Pole je tento svět http://www.iliteratura.cz/Clanek/37063/de-jong-dola-pole-je-tento-svet Dola de Jongová (1911–2003) dělila své literární působení mezi Nizozemsko a USA. V románu Pole je tento svět z roku 1945 bezprostředně zpracovala zážitky evropských uprchlíků za druhé světové války v severoafrickém přístavu Tanger, přestupní stanici na cestě do bezpečí. V roce 2015 pozapomenutý román znovu připomnělo amsterodamské nakladatelství Cossee. Nakladatelka Eva Cossée k němu napsala doslov, který je také součástí českého vydání. de Jong, Dola: Pole je tento svět (2) http://www.iliteratura.cz/Clanek/37065/de-jong-dola-pole-je-tento-svet-2 V románu Pole je tento svět z roku 1945 líčí Dola de Jongová (1911–2003) situaci evropských uprchlíků za druhé světové války v severoafrickém přístavu Tanger. Autentický dopis jednoho z uprchlíků, který v souvislosti s novým vydáním románu umístil na internet jeho synovec, románový příběh dokresluje a propojuje ho s reálnými osobami i událostmi. I sama historie vzniku této knihy je nevšední, což je také důvod, proč český překlad z nizozemštiny výjimečně vznikal s přihlédnutím k anglické verzi. de Jong, Dola http://www.iliteratura.cz/Clanek/37057/de-jong-dola Dola de Jongová (1911–2003) působila jako prostředník mezi nizozemskou a americkou literaturou – a to nejen ve funkci propagátora, ale i vlastní tvorbou, psanou nizozemsky i anglicky a publikovanou na obou stranách oceánu. Její nejoceňovanější román Pole je tento svět o osudech evropských uprchlíků v severní Africe za druhé světové války prokazuje i po sedmdesáti letech svou nadčasovou hodnotu.