sponzoři iliteratury

Projekt iLiteratura.cz zaštiťuje Sdružení pro iliteraturu. Projekt je nezávislý a neziskový.
Prostředky na provoz projektu tvoří: dary nadací, podnikatelů i fyzických osob, dotace a granty, a také prostředky získané jako platby za služby a placenou reklamu. Z velké části ale projekt funguje dík nadšení a spoustě nehonorovaných hodin práce vedení projektu, redaktorů i přispěvatelů portálu a jeho zázemí (administrace webu, programování).

Projekt iLiteratura.cz můžete podpořit i vy

Projekt iLiteratura.cz můžete podpořit i vy

Poukázáním finančního daru na účet

Číslo účtu Občanského sdružení pro iliteraturu: 194432396/5500 s uvedením účelu platby DAR. Do zprávy pro příjemce nebo na dary_zavináč_iLiteratura.cz nám prosím dejte vědět, pokud si nepřejete být jako dárce zveřejněni. Tamtéž si můžete vyžádat potvrzení pro daňové účely.

Jednorázový příspěvek přes server PayPal

Nemusíte mít ani si zakládat účet na PayPal. Vyplňte částku, kterou chcete darovat. Zadejte platební a osobní údaje. Klikněte na Review Donation and Continue a darovací proces potvrďte.

Pravidelný příspěvek přes server PayPal


Vzkaz pro nás:

Na následující stránce zkontrolujte své údaje a darovací proces potvrďte.
Finanční dar vykázaný jako příspěvek na financování kulturního projektu si můžete odečíst ze základu daně. U fyzických osob však úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespon 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. (dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu); u právnických osob vzniká nárok v případě, že jde o částku jednorázově alespoň ve výši 2000 Kč, nejvýše lze odečíst ze základu daně 5000 Kč (§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů). Podrobnosti s námi můžete domluvit na dary@iLiteratura.cz, tamtéž si můžete vyžádat potvrzení pro daňové účely.

 

Také při nákupu knih na Kosmas.cz přes odkaz uvedený u článků na iLiteratura.cz podpoříte provoz našich stránek.

 

 

financování projektu iLiteratura.cz v roce 2016

Zpráva o návštěvnosti a financování projektu v roce 2016

 

Ministerstvo kultury Kniha Zlin Kosmas Dánské velvyslanectví Nizozemské království
Nizozemské království US Embassy Prag Nizozemské království Velvyslanectví Švédska Embassy of Finland
Norwegian Embassy Rakouské kulturní forum Francouzský institut v Praze Francouzské velvyslanectví Rumunský kulturní institut v Praze

 

 

financování projektu iLiteratura.cz v roce 2015

Zpráva o návštěvnosti a financování projektu v roce 2015

 

Ministerstvo kultury US Embassy Prag Nizozemské království Institut francais de Prague
Embassy of Finland Velvyslanectví Švédska Norwegian Embassy Rakouské kulturní forum

 

 

financování projektu iLiteratura.cz v roce 2014

Zpráva o návštěvnosti a financování projektu v roce 2014

 

Ministerstvo kultury US Embassy Prag Nizozemské království
Institut francais de Prague Pro Helvetia Velvyslanectví Švédska
Embassy of Finland Norwegian Embassy Rakouské kulturní forum

 

 

financování projektu iLiteratura.cz v roce 2013

Zpráva o financování projektu v roce 2013

 

Ministerstvo kultury RK of Netherlands Institut francais de Prague Pro Helvetia
Kniha Zlín Polský institut Norwegian Embassy Embassy of Finland
Velvyslanectví Švédska Rakouské kulturní forum

 

 

financování projektu iLiteratura.cz v roce 2012

Zpráva o financování projektu v roce 2012

 

Ministerstvo kultury Kniha Zlín RK of Netherlands Norwegian Embassy
Embassy of Finland Velvyslanectví Švédska Rumunský kulturní institut Jiří Zahradnický

 

financování v předchozích letech

V roce 2011
projekt iLiteratura.cz získal dotace od různých institucí a firem: Ministerstvo kultury ČR (250 000 Kč), Velvyslanectví Nizozemského království (30 000), Velvyslanectví Norského království (20 000), Francouzské velvyslanectví (25 000), Institut Camões (8000), Kosmas s. r. o. (20 000), nadace Pro Helvetia (16 430), Polský institut (12 500 Kč), Velvyslanectví Finské republiky (10 000), Velvyslanectví Švédska (5000). Darem přispěli na provoz projektu také jednotlivci: Petr Koubský (300), Pavel Mandys (5000), Jovanka Šotolová (10 000), Věra Vyhnánková (400), Tomáš Weiss (1000), Jiří Zahradnický (8000) – dotace a dary tvořily celkem 159 130 Kč.
Děkujeme také zadavatelům placené inzerce, mezi něž patřily zejména kulturní instituce a nakladatelské domy: Polský institut, Rakouské velvyslanectví, nakladatelství Domino, Euromedia k. s., Mladá fronta a.s., Seqence o.s., jazyková škola Akcent IH Prague. (Celkem 62 855 Kč).

V roce 2010
na projekt iLiteratura.cz darem přispěli: Nadace Český talent (70 000), Velvyslanectví Nizozemského království v Praze (25 000 - subvence na rozvoj nizozemské sekce a aktualizaci stránek o nizozemské literatuře), Velvyslanectví Norského království v Praze (20 000 - subvence na rozvoj norské sekce a aktualizaci stránek o norské literatuře), nakladatelství Argo (20 000) a Via Vestra-Labyrint (5000).
V roce 2010 projekt iLiteratura.cz podpořili také jednotliví dárci: Petra Hůlová (5000), Lucie Winklerová (300), Jáchym Topol (5000), Tomáš Matras (500), Libuše Bělunková (1500), Renata Hamplová, Parlamentní knihovna (2000), Kristian Suda, ČT (2000), Michal Schindler (2000), Jaroslav Provazník (1000), Stanislav Beran (1000), Tomáš Weiss (3x 800), Jiří Plocek (2000) a 5 dalších dárců, kteří si nepřejí být jmenovitě zveřejněni (12 100). Celkem nám dárci věnovali 36 800 Kč.
Využitím možnosti placené propagace svých akcí, knih a dalších produktů na iLiteratura.cz nás v roce 2010 podpořily také některé instituce: Polský institut, Francouzský institut v Praze, nakladatelství Euromedia-Odeon, Vodafone, Revolver revue, nakladatelství Garamond, PP Production, Svět knihy, Společnost Franze Kafky, Festival spisovatelů Praha.

V roce 2009
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na autorské honoráře, 200 000 Kč),
jednotlivé sekce spolupracovaly s následujícími institucemi:
Francouzský institut v Praze
Polský institut v Praze
Goethe institut v Praze

V roce 2008
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na autorské honoráře, 200 000 Kč),
jednotlivé sekce se těšily podpoře následujících institucí:
Francouzský institut v Praze (stránky o francouzské literatuře, promo akcí IFP, 22 500) ,
Italský institut (honoráře za texty publikované v sekci „italská literatura“, jejich redakci a editaci, 5000 Kč)
Polský institut v Praze (stránky o polské literatuře - 39 900 Kč z 59 400 poskytnutých r. 2007 a čerpaných v rozmezí dvou let)
Univerzita Palackého v Olomouci (příspěvek z rozvojového grantu, na honoráře článků studentů italinistiky UJP a jejich redakci a editaci, 39 000 Kč)
Velvyslanectví státu Izrael (na honoráře za texty publikované v sekci „izraelská literatura“, jejich redakci a editaci, 28 500 Kč)
Velvyslanectví Španělského království (dotace na sborník Literatura ve světě 06/07 - doplacení honorářů za texty o hispánské literatuře a o české literatuře ve Španělsku, 5000 Kč)

V roce 2007
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na autorské honoráře, 150 000 Kč; dotace na vydání tištěného sborníku Literatura ve světě 06/07, 85 000 Kč),
jednotlivé sekce se těšily podpoře následujících institucí:
Francouzský institut v Praze - stránky o francouzské literatuře (promo akcí IFP, 30 000 Kč),
Polský institut v Praze - stránky o polské literatuře (59 400 Kč, z toho bylo r. 2007 čerpáno 19 500 Kč)

V roce 2006
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na autorské honoráře a přeprogramování databáze webových stránek),
jednotlivé sekce se těšily podpoře následujících institucí:
Francouzský institut v Praze - stránky o francouzské literatuře (promo akcí IFP),
Kanadské velvyslanectví - stránky o kanadské literatuře,
Nadace Pro Helvetia - stránky o švýcarské literatuře,
Polský institut v Praze - stránky o polské literatuře

V roce 2005
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na autorské honoráře),
jednotlivé sekce se těšily podpoře následujících institucí:
Francouzský institut v Praze - stránky o francouzské literatuře (promo akcí IFP),
Kanadské velvyslanectví - stránky o kanadské literatuře,
Goethe Institut - stránky o německé literatuře,
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze - stránky o nizozemské literatuře,
Nadace Pro Helvetia - stránky o švýcarské literatuře,
Polský institut - stránky o polské literatuře; "polská" sekce iLiteratura.cz se podílela na zajišťování literárních pořadů pro Radio Polského institutu v Praze

V roce 2004
nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na honoráře redaktorů a přispěvatelů iliteratury),
Kanadské velvyslanectví (finanční příspěvek na vedení a aktualizaci stránek o kanadské literatuře),
Španělské velvyslanectví (finančně podpořilo stránky věnované španělsky psaným literaturám).
Na provoz stránek o belgické frankofonní literatuře v tomto roce symbolicky přispěl též Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté francaise de Belgique

V roce 2003
nás podpořili:
Britská rada (finanční příspěvek pro redaktora britských stránek),
Francouzské velvyslanectví (finanční příspěvek pro stránky o frankofonní literatuře, www.livres.cz),
Kanadské velvyslanectví (finanční příspěvek na vedení a aktualizaci stránek o kanadské literatuře),
Ministerstvo kultury ČR (finanční příspěvek na honoráře),
Nadace Pro-Helvetia (finanční příspěvek na zřízení, vedení i aktualizaci stránek o švýcarské literatuře, služební cesta na literární festival),
Velvyslanectví Spojených států Amerických (finanční příspěvek na realizaci a vedení stránek o americké literatuře)

V roce 2002
získala iLiteratura grant od Nadace Open Society Fund .
Stránky o britské literatuře v roce 2002 sponzorovala Britská rada, která rovněž přispěla na změnu grafiky,
Kanadské velvyslanectví podpořilo vznikající kanadskou sekci iLiteratura.cz

Stránky o frankofonní literatuře, www.livres.cz, v roce 2000 a 2002 finančně podpořil Francouzský institut a Zastoupení Valonsko-Brusel, v roce 2001 získaly grant od Ministerstva kultury ČR