Knihy

Estetická teorie

Theodor W. Adorno

ISBN: 80-902205-4-1

Zobrazení:
Adorno, Theodor W.: Estetická teorie
Autor článku: Ladislav Nagy - 4. 6. 2003
recenze
Estetickou teorii lze v mnoha ohledech považovat za Adornovo zásadní dílo, kterým nejenom navázal na své předchozí filosofické práce, ale v němž zároveň shrnul svůj celoživotní zájem o moderní umění.