Knihy

Kapitoly z francouzské, italské a české literatury

Jiří Pelán

ISBN: 978-80-246-1299-7

Zobrazení:
Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury...
Autor článku: Jiří Špička - 25. 7. 2007
anotace
80%
Jiří Pelán, náš přední překladatel a odborník na románské literatury, vydal knižně pod názvem Kapitoly z francouzské, italské a české literatury soubor svých studií, publikovaných časopisecky, ve sbornících, jako doslovy či, v případě eseje o Bohumilu Hrabalovi i monograficky, v letech 1999-2006.