Knihy

Temná energie

Juli Zeh

ISBN: 978-80-207-1292-9

Zobrazení:
Zeh, Juli: Temná energie
3. 5. 2009
anotace
Ve svém třetím románu se známá autorka pouští nejen do zcela jiného tématu, ale i do jiného žánru. Snad by se dalo hovořit o netradičním detektivním románu a o posledním případu svérázného policejního komisaře Schilfa.
Zeh, Juli: Temná energie
Autor článku: Jana Zoubková - 3. 5. 2009
ukázka
Při letu od jihozápadu, z výšky pěti set metrů vypadá Freiburg jako roztřepená světlá skvrna v záhybech Černého lesa. Leží si tam, jako by jednoho dne spadl z nebe a rozstříkl se až k úpatí přilehlých hor.
Zeh, Juli: Temná energie
Autor článku: Veronika Jičínská - 3. 5. 2009
studie
Komisař od dětství věří, že mimo viditelný svět se musí nacházet jakási prapodstata reality. Význačnější mužové než on mluvili o „věci o sobě“, „bytí jako takovém“ nebo prostě o „informaci“