Knihy

Schéma masové kultury

Schéma masové kultury

Theodor W. Adorno


Zobrazení:
Adorno, Theodor W.: Schéma masové kultury
Autor článku: Ján Blažovský - 30. 8. 2010
recenze
Skúmanie masovej kultúry zaznamenalo obrovský rozmach pod vplyvom frankfurtskej školy, medzi ktorých hlavných predstaviteľov patril aj Theodor Adorno, „posvätná krava“ študentských hnutí, nonkonformistov v sociálnych vedách a vyznávačov protestov.