Knihy

Telegram

Telegram

Stanislav Rakús

ISBN: 978-80-810-8016-6

Zobrazení:
Rakús, Stanislav: Telegram (in Babylon)
Autor článku: Ján Chovanec - 30. 5. 2011
recenze
90%
Stanislav Rakús (1940), vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a pre verejnosť predovšetkým spisovateľ – prozaik, už istý čas, tak povediac od osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, s prestávkou polozabudnutia v deväťdesiatych rokoch, patrí medzi najlepších slovenských narátorov. Kúzlom jeho rozprávania je predovšetkým obyčajná každodennosť, z ktorej je veľmi bravúrne schopný dostať maximum pre text a tým i pre čitateľa.