Knihy

Tajný posel Jan Karski

Tajný posel Jan Karski

Yannick Haenel

ISBN: 978-80-7217-906-0

Zobrazení:
Haenel, Yannick: Tajný posel Jan Karski
Autor článku: Helena Beguivinová - 15. 11. 2011
kritika překladu
Nemyslím, že překlad je celý špatný, některé obraty mi naopak připadaly skvělé. Spíš mě udivila jeho nevyrovnanost. Byla bych ráda, kdyby mých pár výtek k překladu přispělo k upozornění na nezbytnost redakční práce: mnohé z nedostatků mohly být odstraněny redaktorem, kdyby se více zaměřil na smysl textu s přihlédnutím k originálu, případně na ověření reálií.