Knihy

Tajný život

Tajný život

Milan Děžinský

ISBN: 978-80-7294-734-8

Zobrazení:
Děžinský, Milan: Tajný život
Autor článku: Michael Alexa - 17. 12. 2012
recenze
Pro poetiku Milana Děžinského jsou příznačné „navlhlé“, „diskrétní“ organické motivy jako např. tkáně, bradavice, plísně, sliz, útroby. Ty ovšem v básních nevystupují jako sólokapr turpismu, nýbrž se podílejí na se vším všudy lidském rázu Děžinského poezie, včetně ústrojně lidských nedokonalostí a (snad trochu kafkovských) nástrah města, krajiny a života.