Knihy

Úsvit rasismu

Úsvit rasismu

Ivo T. Budil

ISBN: 978-80-7387-630-2

Zobrazení:
Budil, Ivo T.: Úsvit rasismu (in MFD)
Autor článku: Jan Lukavec - 7. 7. 2013
recenze
80%
Kniha obsahuje obsáhlé exkursy do kulturních a politických dějin, portréty výrazných osobností, popisy válečných střetnutí včetně odboček k dějinám vedení války, zasvěcené výklady o sporech intelektuálů i o tom, jak se odrážely v dílech umělců, nebo opačné případy, kdy umělci svými díly předešli vědce a ideology.
Budil, Ivo T.: Úsvit rasismu
Autor článku: Ivo T. Budil - 7. 7. 2013
ukázka
Rasová imaginace, spočívající v přesvědčení, že se lidé na základě vnějších tělesných znaků člení do odlišných skupin, představuje jeden z řady symbolických systémů, jejichž prostřednictvím se lidstvo snaží porozumět vnějšímu světu a vlastnímu nitru. Na rozdíl od jiných, dnes zcela zapomenutých věrouk se rasová ideologie stala v historicky nedávné době nesmírně mobilizující a sugestivní silou.