Knihy

Úloža

Úloža

Ivan Martin Jirous

ISBN: 978-80-7215-455-5

Zobrazení:
Jirous, Ivan Martin: Úloža
Autor článku: Markéta Kittlová - 3. 10. 2013
recenze
80%
Poezie Ivana Martina Jirouse je poezie protichůdnosti. Bezděčně krásná, neuměle dokonalá. Jirous hází perly svých průzračných veršů na umaštěné hospodské stoly, mezi půllitry a popelníky. Z její neuspořádanosti se rodí zvláštní harmonie, spočívající ve spojení hospodské obhroublosti a nevázanosti s jemností a pokorou vyvěrající z přesvědčení, že v nejzaplivanějším prostředí se dokáže zaskvět prostá a čistá krása, z umění tuto krásu nalézt a zachytit.