Knihy

Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy

Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy

Jiří Trávníček

ISBN: 978-80-7294-967-0

Zobrazení:
Trávníček, Jiří (ed.): Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy...
Autor článku: Jan Lukavec - 26. 2. 2014
recenze
70%
Editor do knihy vybíral ty, se kterými se osobně neznal. To je ale hledisko dost subjektivní a je škoda, že v knize není zastoupeno více kritiků nebo literárních vědců. S jejich texty by kniha možná působila pestřeji a svěžeji. I tak se ale jedná o dílo záslužné, které nadhazuje mnoho podnětných otázek. Inspirovat může i k tomu, aby si každý ze čtenářů zkusil zkonstruovat svoji vlastní čtenářskou biografii, a dozvěděl se tak o sobě něco, co dosud netušil...
Trávníček, Jiří (ed.): Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy...
Autor článku: Jiří Trávníček - 26. 2. 2014
ukázka
Narodil jsem se na jaře 1977 v Praze do intelektuální rodiny. Táta pracoval ve svazovém nakladatelství Novinář, kde tou dobou dělal zástupce šéfredaktora — neexistujícímu šéfredaktorovi. Kádrově na tom nebyl tak, aby se mohl stát šéfredaktorem...
Trávníček, Jiří (ed.): Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 26. 2. 2014
recenze
90%
Literární historik a kritik Jiří Trávníček je v řadách širší veřejnosti znám především svými výzkumy čtenářství, které zúročil v knihách Čteme? (2008) a Čtenáři a internauti (2011). Ani jeho poslední kniha Knihy a jejich lidé, pod kterou je podepsán jako editor, se neodchýlila od čtenářské kultury. Založena je ovšem na kvalitativním výzkumu: tvoří ji 33 rozhovorů s lidmi pohybujícími se v různých oblastech knižní kultury, které jsou zpracovány do podoby čtivých čtenářských životopisů.