Knihy

Taktika přepisu

Taktika přepisu

Petr Poslední

ISBN: 978-80-7465-071-0

Zobrazení:
Poslední, Petr: Taktika přepisu
Autor článku: Michael Alexa - 15. 11. 2014
recenze
Obsah všech čísel bezmála kultovního časopisu Světová literatura není dosud příliš dobře zpracován: chybí kompletní přehled stejně jako zhodnocení různých vlivů, které měnily tvář časopisu a posunovaly kritéria redakčních voleb. O úvahu nad nimi se ve své nejnovější, esejisticky laděné knize pokouší významný polonista Petr Poslední.