Knihy

Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie.

Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie.

Petr Pokorný

ISBN: 978-80-7429-186-9

Zobrazení:
Pokorný, Petr; Heckel, Ulrich: Úvod do Nového zákona. Přehled...
Autor článku: Jiří Žůrek - 14. 3. 2015
recenze
Nutno složit autorovi i jeho sekundantovi hlubokou poklonu. Výsledný text je totiž do značné míry opravdu kompendiem novozákonní vědy. Poslouží proto nejen studentům jako úvod do problematiky, ale také odborníkům třebas z jiných oborů, kteří se musí v rámci své vlastní činnosti s Novým zákonem potýkat.