Knihy

Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice

Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice

Stanislav Komárek

ISBN: 978-80-200-2371-1

Zobrazení:
Komárek, Stanislav: Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly...
Autor článku: Jan Lukavec - 25. 5. 2015
recenze
60%
Musíme s uznáním kvitovat, že minimálně jednu autorovu unáhlenost, na kterou roku 2005 upozornil Jan Sokol, v novém vydání Komárek opravil. I tak v něm ale některé myšlenkově přepjaté pasáže najdeme: příklady intelektuálské nadřazenosti, která přehlíží, že neexistuje jeden sourodý „lid“ či „občanstvo“, ale heterogenní společnost, jejíž jednotliví členové například sledují pestrou skladbu televizních pořadů a jejichž životní styly se od sebe navzájem značně liší.