Knihy

Jak byl vynalezen židovský národ

Jak byl vynalezen židovský národ

Šlomo Sand

ISBN: 978-80-87950-16-6

Zobrazení:
Sand, Šlomo: Jak byl vynalezen židovský národ (in Respekt)
Autor článku: Jan Lukavec - 8. 12. 2015
recenze
60%
Absolutisticky postulovaný ideál multikulturní, ke všem svým členům spravedlivé společnosti, který Sand vyznává, je jistě ušlechtilý. Bohužel ale při jeho uplatňování neměří všem stejným metrem. A demokratické přednosti země, v níž může svobodně šířit podobné názory a zastávat profesorské místo na univerzitě, oceňuje zcela nedostatečně.
Sand, Šlomo: Jak byl vynalezen židovský národ
8. 12. 2015
ukázka
V polovině 10. století, v čase sefardského zlatého věku, napsal lékař Chasdaj ibn Šaprut, který byl významným politikem na dvoře cordóbského chalífy Abdarrahmána III., dopis Josefovi ben Aharonovi, králi Chazarů.