Knihy

Pravda zvítězila

Pravda zvítězila

Milena Bartlová

ISBN: 978-80-200-2502-9

Zobrazení:
Bartlová, Milena: Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství...
Autor článku: Jan Lukavec - 20. 12. 2015
recenze
80%
Autorka přesvědčivě dokládá, že husitské umění přeci jen existovalo. Dokáže přitom mnoho set let staré děje interpretovat překvapivě aktuálně. Stejně jako její středověcí a raně novověcí hrdinové, i my dnes řešíme problematiku toho, kam až lze zajít v kompromisu s těmi, kdo žijí jinak, a kde už je nutno dát svůj nesouhlas najevo aktivním činem.