Knihy

Šmalcova abeceda

Šmalcova abeceda

Petr Šmalec

ISBN: 978-80-87060-30-8

Zobrazení:
Šmalec, Petr: Šmalcova abeceda
Autor článku: Zdeněk A. Eminger - 26. 1. 2017
recenze
80%
Šmalcova abeceda je jeden z pozoruhodných pokusů, jak začínajícímu čtenáři pomoci porozumět kráse lidského slova, a to za přispění ilustrací, které každé z písmen abecedy dovyprávějí. Abeceda by mohla sloužit i jako učební pomůcka moderního typu, která by vedle tradičních slabikářů nabídla poněkud jiný rozměr dětských říkanek a kreseb.