Knihy

Žena: Otázky a reflexe

Žena: Otázky a reflexe

Edith Stein

ISBN: 978-80-905351-1-4

Zobrazení:
Stein, Edith: Žena: Otázky a reflexe
Autor článku: Zdeněk A. Eminger - 21. 2. 2017
recenze
90%
Kniha statí filozofky a pozdější karmelitánské řeholnice Edity Steinové, zaměřených na roli ženy ve společnosti, církvi či při vzdělávání, je inspirujícím čtením i dnes – pro ty, koho zajímají nejen křesťanská východiska takzvané ženské otázky.