Knihy

Habsburkové

Habsburkové

Ivo Cerman

ISBN: 978-80-7422-483-6

Zobrazení:
Cerman, Ivo (ed.): Habsburkové
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 1. 2018
recenze
70%
Mnohem víc než o Habsburcích kniha vypovídá o nás a našich předcích. Dobu pozvolného přechodu od nevolnictví k občanské společnosti autoři prokreslují v mnoha vrstvách. Vznikl obraz nepříliš zářivý, někdy až temný, ale s mnoha podtóny.