Knihy

Tančili tváří k slunci

Tančili tváří k slunci

Donni Buffalo Dog

ISBN: 80-204-0981-5

Zobrazení:
Donni Buffalo Dog: Tančili tváří k slunci
Autor článku: Hana Ulmanová - 12. 6. 2003
recenze
Tento literární debut autorky, která žije a pracuje jako sochařka a grafička ve Francii, není příliš známý ani v jejích rodných Spojených státech, třebaže v mnohém navazuje na tamější indiánskou renesanci 60. let a tvorbu N. Scotta Momadaye, Leslie Marmon Silkové či Louise Erdrichové.
Donni Buffalo Dog: Tančili tváří k slunci
Autor článku: Tereza Obručová - 12. 6. 2003
ukázka
Vysoko nad plání rozepjal svá mohutná křídla orel a nechával se líně unášet proudem větru, dávaje tak pod bílými oblaky vyniknout své temné ptačí siluetě. To bylo znamení pro lidi, sledující jeho hrátky ze zimního tábořiště pod ním...