Spisovatelé

Jean-Paul Dubois

Zobrazení:
Dubois, Jean-Paul: Une vie française
Autor článku: Jovanka Šotolová - 16. 10. 2005
recenze
Zpráva o Francii druhé poloviny 20. století, a to zevrubná: tak se dá charakterizovat román Une vie française (Jeden francouzský život) Jeana-Paula Duboise nominovaný na podzim 2004 na několik literárních cen.
Dubois, Jean-Paul: Život po francouzsku...
Autor článku: Barbora Pavelková - 15. 4. 2011
kritika překladu
Život po francouzsku je úspěšný francouzský román z roku 2004, za nějž autor Jean-Paul Dubois obdržel cenu Prix Femina. Hlavní postavou a vypravěčem je Paul Blick, na pozadí jehož života a rodinných vztahů autor mapuje 2. polovinu 20. století ve Francii i ve světě a společenské a politické změny, jež se během této historické éry odehrály. Paul na svůj život nahlíží s až lakonickým odstupem, který vyzdvihuje banálnost lidské existence a ztracenost jednotlivce v davu podobně „nedůležitých“ jedinců
Dubois, Jean-Paul: To nemyslíte vážně, pane Tanner
Autor článku: Sára Töröková - 14. 2. 2017
recenze
40%
Hrozivé vyprávění o rozsáhlé přestavbě zděděného obřího domu. Kdy je ideální vzít tuto knihu do ruky? Pokud se zrovna chystáte nějakou rekonstrukci podstoupit, riskujete, že budete vyděšeni natolik, že si svůj plán rozmyslíte. Pokud se jí již věnujete, můžete se utěšovat vědomím, že nejste jediní, s kým si dělníci dělají, co chtějí.

Knihy autora

Une vie française

ISBN: 2-87929-467-3
Život po francouzsku

Život po francouzsku

ISBN: 80-207-1206-2
To nemyslíte vážně, pane Tanner

To nemyslíte vážně, pane Tanner

ISBN: 978-80-7325-358-5