Spisovatelé

Jakub Řehák

Zobrazení:
Řehák, Jakub: Světla mezi prkny
Autor článku: Jan Havlíček - 1. 12. 2008
recenze
Anne Hultsch v krátkém textu na zadní straně obálky prvotiny Jakuba Řeháka Světla mezi prkny výstižně charakterizuje několik výrazných témat a rysů této sbírky: podobnost rozkoše, kterou přinášejí ženy a knihy; vzájemný vztah mezi pozorováním a popisem; plynutí času zachycené v jednotlivých básních; a jistou spřízněnost se surrealismem.
Řehák, Jakub: Světla mezi prkny
Autor článku: Jakub Řehák - 1. 12. 2008
ukázka
Město, tenká čára prsti a kamenů,/ propouští na svět odpolední hlasy,/ vlajky, plné suchého větru, / který se točí kolem temen.
Topinka, Miloslav; Řehák, Jakub (eds.): Nejlepší české básně...
Autor článku: Olga Stehlíková - 21. 12. 2010
recenze
80%
Jestliže úkolem antologií není ani tolik ukázat na to nejlepší, ale spíš vytvořit podstatnou a různorodou směs, která navede čtenáře různých básnických preferencí jejich směrem, a přesto do neznámých končin, plní Nejlepší české básně 2010 svou roli dobře.
Řehák, Jakub: Past na Brigitu
Autor článku: Markéta Kittlová - 11. 12. 2012
recenze
Druhá sbírka básníka Jakuba Řeháka Past na Brigitu vychází těsně před koncem tohoto roku, a stihne se tak zařadit mezi nejzajímavější básnické sbírky, které letos vyšly. Výlučnost Řehákovy poezie není dána ani tak tematikou, jako spíš způsobem, jakým básník pozoruje a zaznamenává svět okolo sebe, jakým vypráví příběh svojí lásky. Autor kombinuje bohatou imaginaci a asociativnost s neobyčejnou precizností při detailním vnímání, které se děje ve chvílích ztišení, kdy prodlévá u pozorované věci.

Knihy autora

Světla mezi prkny

Světla mezi prkny

ISBN: 978-80-86603-73-5
Past na Brigitu

Past na Brigitu

ISBN: 978-80-87429-37-2