Spisovatelé

Dimităr Kenarov

Zobrazení:
Kenarov, Dimităr: Výprava ke kuchyni; Vlak zvířat; recenze
Autor článku: Marcel Černý - 26. 11. 2009
recenze
Třebaže není Kenarovova nová sbírka prozatím známa ve své úplnosti, na první pohled zaujme autorův posun od poezie „kuchyňských výprav“ za poznáním vlastních předků a kořenů k svébytným básnickým zvířecím podobenstvím.
Kenarov, Dimităr z tvorby
Autor článku: Marcel Černý - 27. 11. 2009
ukázka
v tu hodinu jsem se proměnil ve šneka / dříve než se svítání nachladí dříve dokonce / aby stihlo koupit si aspirin / ...
Kenarov, Dimităr: Apokryfní zvířata
Autor článku: Ivana Srbková - 11. 5. 2012
recenze
80%
Sbírkou Lapidárium (2009) a nedávno vydanými Technikami a jinými verši (2012) se českému čtenáři představil nejen jako prozaik, ale i jako básník spisovatel Georgi Gospodinov (1968), stěžejní autor literární generace debutující v 90. letech 20. století. V září roku 2009 k nám zavítal na Festival poezie a vína do Valtic o půlgeneraci mladší Dimităr Kenarov (1981) a je víc než potěšující, že si nyní můžeme přečíst ve zdařilém českém překladu Marcela Černého jeho básnickou sbírku Apokryfní zvířata.
Kenarov, Dimităr
Autor článku: Ivana Srbková - 11. 5. 2012
portrét
Dimităr Kenarov (nar. 1981 v Sofii) patří k výrazným bulharským básníkům mladší generace. Po dokončení sofijské American College dosáhl r. 2004 bakalářského stupně na Middlebury College (USA) pro specializaci americká a ruská literatura. Jeho diplomová práce, věnovaná poezii Wystana Hugha Audena a Josifa Brodského, získala tři akademická ocenění. V současné době pracuje jako „anglicky píšící novinář na volné noze“.

Knihy autora

Apokryfní zvířata

Apokryfní zvířata

ISBN: 978-80-87563-02-1