Spisovatelé

Ladislav Kesner

Zobrazení:
Kesner, Ladislav (ed.); Schmitz, Colleen M. (ed.): Obrazy mysli...
Autor článku: Jan Lukavec - 10. 4. 2012
recenze
80%
Výstava Obrazy mysli - Mysl v obrazech už skončila, ale ti, kteří se na ni nedostali, nemusí propadat smutku: zbude totiž po ní jedinečný a velkoryse pojatý katalog představující a dokumentující různé způsoby prezentování lidské mysli v umění a vědě od starověku až po současnost. Tato kniha je inspirativním a poučným příkladem mezioborové spolupráce, kterých na Západ od nás vychází nemálo, ale u nás je to jedna z prvních.
Kesner, Ladislav; Schmitz, Colleen M. (eds.): Obrazy mysli –...
10. 4. 2012
ukázka
Bruno Latour říká, že neurofilozof Paul Churchland, jenž je známým stoupencem teorie známé jako eliminativní materialismus, „nosí v peněžence barevnou fotografii své ženy Patricie. Na tom by nebylo nic až tak překvapujícího, kdyby ovšem nešlo o barevný sken manželčina mozku! A jako by to nestačilo, Paul prohlašuje, že za pár let budeme rozpoznávat vnitřní strukturu mozku stejně dobře a s podobným zalíbením, jako dnes hledíme na nos, pleť a oči!“
Horáček, Jiří; Höschl, Cyril; Kesner, Ladislav; Španiel, Filip:...
Autor článku: Jan Lukavec - 5. 3. 2017
recenze
80%
V publikaci se sešly texty předních odborníků a její záběr je neobyčejně rozsáhlý. Inovativně propojuje různé obory, tedy neurologii s filozofií, estetikou, antropologií a etologií. Doporučit se dá všem, které zajímá aktuální stav bádání o lidské mysli a výhledy, kam se možná zaměří další výzkum. I těm, kteří doufají v překlenutí propasti mezi přírodními a humanitními vědami.
Kesner, Ladislav (ed.): Aby Warburg
Autor článku: Jan Lukavec - 17. 6. 2018
recenze
70%
Telegram a telefon ničí kosmos: mytické myšlení vytváří v zápase o zduchovnění vztahu mezi člověkem a okolím posvátný prostor, který pod náporem chvilkových elektrických spojů hyne. Kniha představuje mimořádně inspirativního, světově proslulého, a v českém prostředí dosud spíše opomíjeného německého kunsthistorika, jednoho z géniů rané modernity.

Knihy autora

Obrazy mysli - Mysl v obrazech

Obrazy mysli - Mysl v obrazech

ISBN: 978-80-7027-239-8
Aby Warburg

Aby Warburg

ISBN: 978-80-7485-129-2