Spisovatelé

Milada Říhová

Zobrazení:
Říhová, Milada a kol.: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského.
Autor článku: Pavel Spunar - 15. 10. 2013
recenze
Dějiny středověkého lékařství a lékařského písemnictví patří, jak medievisté vědí, do širokého proudu kulturní historie. Lékařská odborná próza, zvláště v některých žánrech, měla i literární ambice. Studium středověkého lékařského písemnictví získává od poloviny minulého století na intenzitě i významu. Nové podněty přináší zejména medievistka Milada Říhová, která nejnověji ve spolupráci s mladší generací dokončila a vydala knihu Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského.

Knihy autora