Spisovatelé

Giacomo Leopardi

Zobrazení:
Leopardi, Giacomo: Morální dílka
Autor článku: Jiří Špička - 23. 11. 2003
recenze
100%
Filorománské nakladatelství Tichá Byzanc vydává jeden z klenotů italské literatury, Morální dílka Giacoma Leopardiho
Leopardi, Giacomo: Morální dílka
Autor článku: Jiří Špička - 23. 11. 2003
studie
Filorománské nakladatelství Tichá Byzanc vydává jeden z klenotů italské literatury, Morální dílka Giacoma Leopardiho.
Leopardi, Giacomo: Morální dílka 1...
Autor článku: Zdeněk Digrin - 23. 11. 2003
ukázka
V roce osm set třicet tři tisíc dvě stě sedmdesát pět Diova panování dala rada Múz vytisknout a na veřejných místech měst a osad Hypernéfelu vylepit plakáty, jimiž vyzývala všechna vyšší a nižší božstva i ostatní obyvatele svrchu uvedeného města...
Leopardi, Giacomo: Morální dílka 2...
Autor článku: Jiří Pelán - 23. 11. 2003
ukázka
Otče Atlante, posílá mě Jupiter, mám tě od něho pozdravovat, a jestli prý tě ta tíha unavuje, mám si ji na pár hodin hodit na záda, tak jak jsem to udělal už si ani nepamatuji před kolika staletími. To aby sis trochu vydechl a maličko si odpočinul...

Knihy autora

Morální dílka

Morální dílka

ISBN: 80-86359-09-3