Spisovatelé

Davis S. Danaher

Zobrazení:
Danaher, Davis S.: Číst Václava Havla
Autor článku: Zdeněk A. Eminger - 18. 8. 2016
recenze
80%
Studie amerického slavisty D. Danahera je pozoruhodným příspěvkem k pochopení života a díla Václava Havla. Danaher precizně analyzuje autorovo dílo, jeho prameny, vliv a dosah na amerického a českého čtenáře a všímá si též jeho žánrů, resp. uměleckých forem. Kniha patří bezesporu k nejlepším pracím, které se snaží Havla chápat, nikoliv vysvětlovat.

Knihy autora

Číst Václava Havla

Číst Václava Havla

ISBN: 978-80-257-1720-2