Spisovatelé

Margaret Salinger

Zobrazení:
Salingerová, Margaret: Kdo chytá sny
Autor článku: Hana Ulmanová - 9. 1. 2004
recenze
Vydat knihu, kterou stvořila Margaret A. Salingerová a opatřila ji názvem Kdo chytá sny (zjevná parafráze skvělého titulu Kdo chytá v žitě), se zdá být výborný marketingový tah.

Knihy autora