Spisovatelé

Thomas Bernhard

Zobrazení:
Bernhard, Thomas (3)
Autor článku: Radovan Charvát - 2. 6. 2003
studie
Herta Bernhardová raději s hanbou odešla na podzim roku 1930 z Henndorfu u Salcburku až do holandského Heerlenu, do klášterního domova "Vroedvrouwenschool" pro svobodné matky, aby uchránila rodinu před ostudou - v únoru porodila nemanželské dítě...
Bernhard, Thomas (1)
Autor článku: Radovan Charvát - 2. 6. 2003
studie
V prosinci 1964 je Thomasi Bernhardovi udělena literární cena města Brém za román Frost (Mráz, 1963), dotovaná 10 000,- DM. Počátkem ledna Bernhard kupuje za tyto peníze starý dvorec v hornorakouském Ohlsdorfu...
Bernhard, Thomas: Mýcení. Rozčilení
Autor článku: Veronika Jičínská - 2. 6. 2003
recenze
Jednou z posledních próz rakouského spisovatele Thomase Bernharda, Mýcení. Rozčilení (1984), která vyšla česky v roce 1999 v překladu Marka Nekuly, se českému čtenáři dostává do rukou pozoruhodné dílo. Tématem Mýcení je, podobně jako ve Starých mistrech (1985, česky 1994), umění.
Bernhard, Thomas (2)
Autor článku: Radovan Charvát - 2. 6. 2003
studie
V říjnu roku 1948, když sedmnáctiletý Thomas Bernhard pracoval jako příručí v obchodě, se nachladil. Přechodil chřipku, ale již v prosinci se u něho projevil zánět poplicnice s výpotkem. V té době onemocněl také dědeček, spisovatel Johannes Freumbichler. Brzy však odvezli Bernharda v bezvědomí do Zemské nemocnice v Salcburku, pouhé dva dny po dědečkovi. Tím začal jeho několikaletý pobyt v nemocnicích a sanatoriích...
Bernhard, Thomas: Vyhlazení. Rozpad
Autor článku: Radovan Charvát - 2. 6. 2003
ukázka
Když jsem shlížel na piazza Minerva, náhle jsem uviděl ve vzpomínce sama sebe, jak vyprávím Gambettimu o snu, v němž jsem byl s Eisenbergem, svým přítelem ze studií, s Marií a se Zacchim v jednom z postranních výběžků Gröndnerského údolí. Ten sen, řekl jsem Gambettimu, se mi zdál...
Bernhard, Thomas I
Autor článku: Milan Tvrdík - 14. 8. 2003
studie
Úvaha o díle Thomase Bernharda v souvislosti s překladem povídky Beton.
Bernhard, Thomas a Handke, Peter (část 1)
Autor článku: Jaroslav Střítecký - 6. 11. 2003
studie
studie o dvou významných rakouských autorech, Thomasi Bernhardovi a Peteru Handkovi
Bernhard, Thomas: Ano
Autor článku: Hana Staviařová - 24. 11. 2003
ukázka
Nyní, po tomto vysvětlení, a po všech těch pokusech, které jsem v poslední době podnikl a které bez výjimky skončily neúspěchem, mohu promluvit o Švýcarově družce, tedy o Peršance...
Bernhard, Thomas II (část 1)
Autor článku: Jaroslav Střítecký - 10. 12. 2003
studie
studie o rakouském spisovateli Thomasi Bernhardovi
Bernhard, Thomas: Je to komedie? Je to tragédie?
Autor článku: Milan Valden - 5. 4. 2004
recenze
recenze povídek Je to komedie? Je to tradégie? rakouského dramatika a prozaika Thomase Bernharda
Bernhard, Thomas: Soumrak duší. Básně
Autor článku: Tomáš Dimter - 7. 6. 2004
recenze
Nesmlouvavý autor Thomas Bernhard, jenž s ďábelsky lamentující posedlostí kroužil kolem všeho rakouského, filozofického, uměleckého či politického, však začínal jako lyrický básník, jak dokládá soubor básní Soumrak duší.
Bernhard, Thomas: Ano
Autor článku: Milan Valden - 8. 12. 2004
recenze
Thomas Bernhard, Ano: Ačkoli je název tak krátký, je překvapivě výstižný. Navíc jde o trochu jiného Bernharda, než jsme zvyklí. Tato odlišnost nespočívá ve stylu či formě, ale ve vyznění a podtextu příběhu, který má autobiografický základ.
Bernhard, Thomas: Rozrušení
Autor článku: Milan Valden - 27. 5. 2005
recenze
Rozrušení (Verstörung) vyšlo poprvé roku 1967 jako druhý román Thomase Bernharda. Stojí na počátku Bernhardova výsadního postavení v německy psané literatuře.
Bernhard, Thomas II (část 2)
Autor článku: Jaroslav Střítecký - 10. 12. 2003
studie
studie o rakouském spisovateli Thomasi Bernhardovi
Bernhard, Thomas II (část 3)
Autor článku: Jaroslav Střítecký - 10. 12. 2003
studie
studie o rakouském spisovateli Thomasi Bernhardovi
Bernhard, Thomas a Handke, Peter (část 2)
Autor článku: Jaroslav Střítecký - 6. 11. 2003
studie
studie o dvou významných rakouských autorech, Thomasi Bernhardovi a Peteru Handkovi
Bernhard, Thomas: Konzumenti levných jídel
Autor článku: Tomáš Dimter - 21. 11. 2006
ukázka
Po několika týdnech, kdy se ze studijních důvodů vydával do Wertheimsteinova parku navečer, a nyní už třetí den i pravidelně ráno kolem šesté hodiny, se prý po dlouhé době náhle, a to díky ideálním přírodním podmínkám, jež ve Wertheimsteinově parku panují, vrátil z naprosto bezvýznamných myšlenek o fyziognomice nejen k myšlenkám použitelným, nýbrž i nevšedně užitečným...
Bernhard, Thomas: Konzumenti levných jídel 2
Autor článku: Ondřej Horák - 21. 11. 2006
recenze
Vydávání českých překladů děl rakouského dramatika a prozaika Thomase Bernharda (1931-1989) svým setrvalým proudem připomíná samotné autorovy prózy, které jsou často jediným „nekonečným“ odstavcem.
Bernhard, Thomas: Konzumenti levných jídel 1
Autor článku: Milan Valden - 21. 11. 2006
recenze
Novela Konzumenti levných jídel (Die Billigesser) z roku 1980 patří k méně známým pozdním dílům Thomase Bernharda (1931-1989), přináší však na malé ploše a v kondenzované formě téměř vše, co je pro jeho tvorbu typické, a zcela jistě si zaslouží naši pozornost.
Bernhard, Thomas: Moje ceny
Autor článku: Tomáš Dimter - 24. 2. 2009
recenze
Od smrti rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda (1931–1989) uplynulo 12. února dvacet let. Za tu dobu jeho dílo neupadlo v zapomnění, jak mnozí kritici prorokovali.
Bernhard, Thomas: Korektura – Ztroskotanec – Mýcení
22. 7. 2010
ukázka
V roce 2009 vydalo nakladatelství Prostor tři už dlouhou dobu rozebrané romány Thomase Bernharda v kazetovém vydání u příležitosti dvacátého výročí úmrtí autora.
Bernhard, Thomas: Velký, nepochopitelný hlad
2. 12. 2010
anotace
Soubor Bernhardových nejranějších prozaických textů – většinou novinových příspěvků z let 1950 až 1956 – je poprvé takto souhrnně představen českému čtenáři.
Bernhard, Thomas: Velký, nepochopitelný hlad
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 3. 2012
ukázka
Dnes tu máme zase jednou takovou hrozivou historku a mnozí budou možná hned zpočátku ohrnovat nos, řeknou, že něco takového už do dnešní doby nepatří, nebo že se to mohlo odehrát nanejvýš v nějakém zapadlém koutě Východního Fríska, kde mají někteří lidé druhou tvář a člověk tam zaslechne leccos z předpovědi temných událostí. Ale tenhle příběh, který se udál v naší zemi, je pravdivý, hořce pravdivý...
Bernhard, Thomas: Velký, nepochopitelný hlad
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 3. 2012
anotace
Z raných próz mladého a tehdy úplně neznámého Thomase Bernharda (1931–1989), kterému ještě zdaleka nebylo třicet let a své texty uveřejňoval porůznu s větším či menším úspěchem v časopisech a novinách, je zřejmé, jaký obrovský zvrat nastal v jeho tvorbě později, když se už zcela oprostil od vlivu svého dědečka, spisovatele Johannese Freumbichlera (1881–1949).
Bernhard, Thomas: Události a jiné prózy
Autor článku: Radovan Charvát - 28. 3. 2012
ukázka
Před svou rodinou a tedy před svými trýzniteli jsem prchl do zákoutí věže a potmě, abych proti sobě nepopudil mračna komárů, jsem si z knihovny vzal knihu, která, jak se po několika přečtených větách ukázalo, byla od Montaigne, jenž mi mnohé osvětlil a s nímž jsem vnitřně spřízněn jako s nikým jiným.
Bernhard, Thomas: Události a jiné prózy
Autor článku: Radovan Charvát - 28. 3. 2012
anotace
Druhý díl krátkých raných próz Thomase Bernharda, popisujících skutečnou, propastnou hloubku lidských vztahů, představuje texty, které vyšly roku 1969 v Literárním kolokviu Berlín pod názvem Události.
Mahler, Nicolas; Bernhard, Thomas: Staří mistři
Autor článku: Pavel Mandys - 26. 9. 2013
recenze
70%
Rakouský spisovatel a dramatik Thomas Bernhard platí v obecném povědomí za autora intelektuálně velmi náročného, rozhořčeného, hledajícího smysl existence. Občas se přitom zapomíná, že Bernhard uměl být i nesmírně vtipný – a právě komiks Bernhardova o dvě generace mladšího krajana Mahlera tento rys Bernhardovy tvorby skvělým způsobem připomíná.
Mahler, Nicolas; Bernhard, Thomas: Staří mistři
26. 9. 2013
ukázka
Ostatně Stifter mi stále znovu připomíná Heideggera, toho směšného nacionálněsocialistického šosáka v pumkách.
Bernhard, Thomas: Pravdě na stopě
Autor článku: Marie Frolíková - 26. 8. 2014
studie
Kniha Pravdě na stopě (německy Der Wahrheit auf der Spur), kterou v uplynulém roce v překladu Nikoly Mizerové, Pavla Novotného a Miroslava Petříčka vydalo nakladatelství Prostor, představuje chronologicky řazený soubor rozhovorů, dopisů a fejetonů rakouského básníka, prozaika a dramatika Thomase Bernharda, z něhož lze dobře vysledovat vzájemný vztah mezi autorem a kritickou veřejností a zároveň také cesty, jimiž se v průběhu let ubíralo Bernhardovo myšlení a jeho přístup k literární tvorbě.
Bernhard, Thomas: Beton
Autor článku: Pavel Kopečný - 21. 11. 2017
recenze
80%
Rakouský mistr přehánění Thomas Bernhard skicuje obraz „duševního člověka“, který se odcizil svému okolí, kritizuje společenské poměry a sám není schopen jakékoliv akce.

Knihy autora

Je to komedie? Je to tragédie?

Je to komedie? Je to tragédie?

ISBN: 978-80-7260-187-5
Rozrušení

Rozrušení

ISBN: 80-7260-119-9
Ano

Ano

Konzumenti levných jídel

Konzumenti levných jídel

ISBN: 80-7260-158-X
Moje ceny

Moje ceny

ISBN: 978-80-7260-208-7
Velký, nepochopitelný hlad

Velký, nepochopitelný hlad

ISBN: 978-80-7260-241-4
Události a jiné prózy

Události a jiné prózy

ISBN: 978-80-7260-255-1
Pravdě na stopě

Pravdě na stopě

ISBN: 978-80-7260-274-2
Beton

Beton

ISBN: 80-726-0043-5