Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře
Romské číslo měsíčníku pro literaturu a čtenáře Host

Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře

Romisté a odborníci z dalších oborů připravili číslo prestižního časopisu Host věnované romské literární tvorbě. Záměrem je seznámit čtenáře, kteří často netuší, že taková literatura vůbec existuje, s domácími, ale i zahraničními autory romského původu.

Číslo 4/2006 je věnováno romské kultuře a literatuře

Romisté a odborníci z dalších oborů připravili číslo prestižního časopisu Host věnované romské literární tvorbě. Záměrem je seznámit čtenáře, kteří často netuší, že taková literatura vůbec existuje, s domácími, ale i zahraničními autory romského původu. Jde o svého druhu unikátní počin, protože dosud nikdy nebylo v českých zemích možné nalézt informace o romských literátech soustředěné na jednom místě a v tomto rozsahu.

Beletristická část časopisu je věnována představení nejvýznamnějších česko-slovenských i zahraničních literátů formou medailonků a ukázek z jejich tvorby. Z místních prozaiků to je nejstarší romská spisovatelka Elena Lacková, i v zahraničí oceněný pamětník čerpající z tradičního folklóru Andrej Giňa, humorista Gejza Horváth, autorka zabývající se současnými problémy romské komunity Ilona Ferková nebo tvůrkyně temných balad Erika Oláhová. Poezie je zastoupena rozsáhlou statí Aleny Scheinostové o vývoji romské lyriky, kde zazní všechna velká jména místní scény i s ukázkami z jejich tvorby.

koupit časopis Host: www.kosmas.cz

Ze zahraničních spisovatelů se čtenáři mohou mimo jiné těšit na Mattéo Maximoffa z Francie, Georgije Cvetkova z Ruska, José Herediu Maya ze Španělska nebo Ronalda Lee z Kanady.

Odborná část obsahuje řadu textů, které se vyjadřují k velkým tématům současné romistiky jako je romský folklór a jeho provázanost se vznikající literaturou, problematika pojmů „romské písemnictví“ nebo „jednotnost romštiny“, stereotypní znázorňování postavy Cikána v tvorbě českých autorů atd. atp. Součástí je i rozhovor s ředitelkou Muzea romské kultury a sběratelkou romského insitního umění Janou Horváthovou a s kanadským spisovatelem a aktivistou Ronaldem Lee. Připomenuta je velká osobnost československé romistiky, nedávno tragicky zesnulá Milena Hübschmannová, zakladatelka oboru. V recenzních rubrikách jsou anotována anebo podrobně zkoumána díla původní romská i ohlasová.

Texty jsou provázeny fotografiemi tří autorů, z nichž každý reprezentuje trochu odlišný přístup k focení Romů: Brňák Evžen Sobek snímá každodenní život v romském ghettu s jeho občasným přesahem do magického realismu; pohled dokumentaristy z řad zaměstnanců Člověka v tísni, Martina Šimáčka, na slovenské osady je syrový až naturalistický; a Karel Tůma hledá krásu tam, kde by ji jiný nehledal, v nejlepším duchu koudelkovské tradice.

Romské číslo je doplněno výňatky z tisku, zajímavými citáty intelektuálů na téma Romové a dalšími drobnými ilustračními notickami a glosami (např. sester Ivy BittovéIdy Kellarové, novinářů Jáchyma TopolaMartina Kontry, rappera Gipsyho či nakladatele Roberta Krumphanzla).

Číslo lze zakoupit v knihkupectvích a v brněnském Muzeu romské kultury.

www.hostbrno.cz

 

Anotace

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse