Houština
Kahuda, Václav: Houština

Houština

Autobiografická Houština ani ne čtyřicetiletého Kahudy (*1965) co do rozsahu čtenáře nešetří - jakoby autor chtěl říct vše a naplno. V rovných pěti stech stranách lyrizovaného textu, proplouvá Kahudovo alter ego popisem příhod a postav nesentimentálně, se solitérským odstupem

Autobiografická Houština ani ne čtyřicetiletého Václava Kahudy (*1965) co do rozsahu čtenáře nešetří - jako by autor chtěl říct vše a naplno. V rovných pěti stech stranách lyrizovaného textu, proplouvá Kahudovo alter ego popisem příhod a postav nesentimentálně, se solitérským odstupem (karty jsou v próze rozdány dopředu a neměnně). Politikum doby převážně 80. let minulého století, která se v knize odráží, jde stranou, Kahuda píše o věcech bezprostředních, tedy převážně osobních. Důležitou roli v Houštině totiž hraje až naturalistická otevřenost. Sexualita v různých podobách prostupuje románem od raného dětství, přes učňovská léta, až po střídání nejrůznějších povolání, jakými jsou např. noční hlídač či hrobník. Motivické hledání a neschopnost brát se zručně kloubí s plynoucím, přirozeným a svébytně poetickým jazykem a jeho silným fonickým nábojem. Tím Kahuda dosahuje průzračné obraznosti, ale také vzpouzející se obhroublosti, neotřelosti slovních či větných konstrukcí. Linearitu vyprávění zakončuje v páté kapitole, kde je příběh zmrazen v pozici, ze které autor píše další, tedy poslední část. V ní se tříští na přeskáčku řazené vzpomínky, útržky historek nebo povídání z rozhlasu, autor se zde odosobňuje (er forma vystřídá ich formu) a nahodile popisuje konání jistého muže. Čtenář už nenazře nové posuny v ději, ale pouze vyhrocení myšlenkových pochodů demonstrujících rozpad identity. I když zde Kahuda přes nesporný jazykový talent nedosahuje pozice, aby byl schopen po předchozích čtyřech stech stranách výrazně zaujmout, Houština zůstává patrně jeho nejlepším dílem.

koupit knihu: www.kosmas.cz

Prózy Václava Kahudy:
Příběh o baziliškovi (1992)
Veselá bída (1997)
Exhumace (1998)
Houština (1999, 2001)
Technologie dubnového večera (2000)
Proudy (2001)

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Petrov, Brno, 2001, 500 s.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Hodnocení knihy:

60%

Témata článku:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse