Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách
Voždová, Marie: Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách

Tato rozsáhlá publikace vzešlá z tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky má za cíl poskytnout podklady ke studiu osudů francouzského a italského divadla na Moravě a ve Slezsku na stálých divadelních scénách.

Tato rozsáhlá publikace vzešlá z tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky má za cíl poskytnout podklady ke studiu osudů francouzského a italského divadla na Moravě a ve Slezsku na stálých divadelních scénách. Největší část monografie tvoří soupis inscenací francouzských a italských her (výjimečně i původních prozaických textů), respektive jejich adaptací. I z důvodu absence dřívějších pramenů začíná být tento soupis systematický od konce 19. století, nechybějí však, pokud je archivy odhalily, i zprávy o starších inscenacích, připravených přirozeně německojazyčnými scénami. Právě pojetí Moravy a Slezska jako kulturně pestrého území vymezeného pouze geograficky a odmítnutí národnostní selekce (jsou registrovány i inscenace polské scény v Českém Těšíně, existující od 50. let) je cenným metodologickým východiskem tohoto projektu.
 
K jednotlivým inscenacím autoři připojují základní informace o premiéře a inscenátorech a rovněž uvádějí recenze, pokud se je podařilo nalézt.
Knihu doprovází dva eseje, které mají čtenáře blíže seznámit s tématy, žánry, významy francouzské, respektive italské dramatiky prezentované na Moravě a ve Slezsku a ukázat, jakým způsobem byly v našem prostředí pojímány a jaké interpretace jim dala jednotlivá historická údobí.
 
 
Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Marie Voždová, Jiří Špička: Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2007, 600 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyky:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse