Editorské poznámky
Charvát, Radovan: Zrod tří románů Thomase Bernharda

Editorské poznámky

Editorské poznámky k románům Korektura, Ztroskotanec a Mýcení, které byly napsány pro kritické vydání Díla Thomase Bernharda v nakladatelství Suhrkamp (vydávaného od roku 2003 a zahrnujícího 22 svazků), nabízejí neobvykle zajímavý vhled do okolností vzniku těchto textů.

Editorské poznámky zachycují mimo jiné vztah Thomase Bernharda k jeho frankfurtskému nakladateli Siegfriedu Unseldovi (1924–2002), a to zejména v období, kdy dokončoval nebo měl dokončit text nového románu či divadelní hry. Siegfried Unseld, tehdy majitel nakladatelství Suhrkamp, patřil k významným postavám německé nakladatelské scény druhé poloviny 20. století; bylo o něm mimo jiné známo, že v každém „svém autorovi“ spatřoval zdroj a původ veškerého úspěchu nakladatelského podniku, a podle toho také s autory jednal. Nakladatelství Suhrkamp, kde vycházeli např. Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Paul Celan, Max Frisch, Uwe Johnson, Th eodor Adorno a celá tzv. frankfurtská škola, ale i většina mladých začínajících autorů, kteří jsou dnes uznávanými spisovateli, mohlo zejména ranému Bernhardovi zajistit důležitou pozici v německy psané literatuře. Pod Unseldovým vedením patřilo nakladatelství Suhrkamp v Bernhardových časech k jednomu z nejprestižnějších nakladatelství na světě.

Přestože s Thomasem Bernhardem nebylo jednání vždy snadné, uvědomovali si oba muži, že vzájemné spojenectví přináší prospěch nejen jim, ale především literatuře. Z pohledu čtenáře bude proto jistě zajímavé nahlédnout do průběhu vzniku literárního textu a poznat okolnosti, v nichž se rodil.

Celý text

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

Zrod tří románů Thomase Bernharda: vybral a přeložil Radovan Charvát (z editorských dodatků k jednotlivým svazkům německého kritického vydání Bernhardova Díla: Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005, 2006, 2007), Prostor, Praha 2009, 44 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse