Slavnostní zahájení výstavy o Miladě Paulové
Paulová, Milada

Slavnostní zahájení výstavy o Miladě Paulové

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 byla v prostorách Slovanské knihovny v Klementinu slavnostně zahájena výstava Můj život patřil vědě, konající se u příležitosti 120. výročí narození významné osobnosti československé a české vědy 20. století historičky a byzantoložky Milady Paulové.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 byla v prostorách Slovanské knihovny v Klementinu slavnostně zahájena výstava Můj život patřil vědě, konající se u příležitosti 120. výročí narození významné osobnosti československé a české vědy 20. století historičky a byzantoložky Milady Paulové (2. listopadu 1891 – 17. ledna 1970). Výstava, která potrvá až do 7. ledna příštího roku, vznikla ve spolupráci Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny a autorsky ji připravily Lubomíra Havlíková ze Slovanského ústavu AV ČR a Ivana Srbková ze Slovanské knihovny.

Expozice návštěvníkům přibližuje osobnost a dílo Milady Paulové – první české docentky a profesorky dějin slovanských národů a byzantologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oblasti humanitních věd. Těžištěm jejího badatelského zájmu byly jednak novodobé dějiny, a to dějiny československo-jugoslávských vztahů za první světové války a po ní a vznik Československé republiky, jednak byzantologie, kde vedle vědecké práce působila v redakci byzantologického časopisu Byzantinoslavica, který pozvedla na mezinárodní úroveň. Díky své vytrvalé vědecké práci a neúnavné výchově odborného dorostu dokázala profesorka Paulová i přes zdravotní komplikace, způsobené nepřízní osudu, vzbudit u posluchačů zájem o novodobé dějiny národů Balkánského poloostrova i o studium dějin Byzance, vychovat si své následovníky a rozvinout byzantologii a balkanistiku jako vědecký obor.

Na slavnostní vernisáži, moderované Ivanou Srbkovou, promluvil zástupce ředitelky Slovanského ústavu Václav Čermák. Hlavní slovo pronesla Lubomíra Havlíková, která pohovořila o životě profesorky Milady Paulové a jejím přínosu a vztahu k české byzantologii. Jan Rychlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zasvěceně pojednal o jejím bádání v oblasti československo-jugoslávských vztahů a Miroslav Tejchman, emeritní pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i., připomněl pedagogickou činnost Paulové a její pomoc studentům a začínajícím vědcům.

Výstava nabízí kopie dokumentů, týkající se života profesorky Paulové, a ukázky z jejího díla, přičemž jak představené knihy, tak časopisy pocházejí z fondů Slovanské knihovny.

Vernisáž výstavy - fotografie
Vernisáž výstavy II

Aktualita

Zařazení článku:

historie

Jazyky:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse