Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny
Băčvarov, Janko: Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny (in Slovanský jih)

Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny

Za svůj výrazný rozvoj a vynikající výsledky vděčí sofijská bohemistika několika vědeckým osobnostem, k nimž patřili mj. Boris Jocov, Emil Georgiev, Ivan Pavlov a mnozí další. K nim se řadí plejáda současných bohemistů, kteří působí na sofijské, plovdivské a dalších bulharských univerzitách.

Za svůj výrazný rozvoj a vynikající výsledky vděčí sofijská bohemistika několika vědeckým osobnostem, k nimž patřili mj. Boris JocovEmil GeorgievIvan Pavlov a mnozí další. K nim se řadí plejáda současných bohemistů, kteří působí na sofijské, plovdivské a dalších bulharských univerzitách.

Jedním z nich je  také doc. dr. Janko Băčvarov,  který mj. působil několik let jako lektor bulharského jazyka na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. S Českem ho pojí nejen český jazyk, který několik desetiletí přednášel v Sofii, nýbrž také jeho celoživotní česká partnerka Ludmila Kroužilová, básnířka a překladatelka.

Bulharský bohemista Janko Băčvarov je i v důchodu velmi aktivní. V roce 2011 dokončil práci na Malém česko-bulharském slovníku nespisovné slovní zásoby, který obsahuje více než 4100  slov. Každému českému slovu odpovídá bulharský ekvivalent. Pro zajímavost uveďme, že všudypřítomné české slovo „vole“ má v bulharštině 22 ekvivalentů. Na  jeho sestavení se podílela rovněž doc. Margarita Mladenovová a pět studentek. Janko Băčvarov opatřil své dílko, které lze najít na internetu, předmluvou, v níž pojednal o nespisovné slovní zásobě v jazyce.

Bačvarov
Bacvarov

Janko Băčvarov a kolektiv: Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny. Kratăk češko-bălgarski rečnik na neknižovnata leksika. Sofie, Eto, 2011, 243 s.

Anotace

Spisovatel:

Zařazení článku:

literární věda

Jazyky:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse