Lid, beletrie a další průběžná témata
Wögerbauer, Michael: V obecném zájmu

Lid, beletrie a další průběžná témata

Přítomná kniha je příliš rozsáhlá na to, aby ji každý uživatel četl od začátku do konce. Zároveň je do takové míry jednotně koncipovaná, že pokus o její soustavnou četbu nepochybně stojí za to.

Přítomná kniha je příliš rozsáhlá na to, aby ji každý uživatel četl od začátku do konce. Zároveň je do takové míry jednotně koncipovaná, že pokus o její soustavnou četbu nepochybně stojí za to. Počítáme proto přinejmenším se dvěma způsoby použití. S pomocí úvodu, rejstříku a obsahu − jehož promítnutí před každou rámcovou kapitolu a před každý blok případových studií není jen součástí grafického řešení, ale představuje i pomůcku pro čtenáře, který se potřebuje rychle zorientovat v každém z dvojice svazků a v každé z osmi částí knihy − lze jednotlivé rámcové kapitoly i bloky případových studií používat jako referenční příručku. Jiný čtenář, jenž bude ke knize přistupovat se zájmem o konkrétní dílo či osobnost, může na základě týchž pomůcek rychle dohledat příslušnou případovou studii. V ní získá všechny informace postačující k seznámení s daným literárním jevem či případem. Pokud mu ovšem půjde o poznání historického kontextu hledaného jevu, neobejde se bez souběžné četby rámcové kapitoly.

Celý text ukázky v pdf

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

Michael Wögerbauer a kol., Petr Píša, Petr Šámal: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Academia, Praha, 2015, 1661 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse